Mina tre favoriter

 1. Google Tag Manager
 2. Google Analytics
 3. Hotjar

Google Tag Manager hanterar script

Google Tag Manager (även kallat GTM) är en av Googles tjänster som gör det möjligt att ändra, driftsätta och hantera script på webbplatsen utan att behöva göra en ny driftsättning (av kod). Enkelt förklarat kan man säga att Google Tag Manager är ett script som kan driftsätta andra script.

Det flyttar ägandeskapet av script (t.ex. trackingscript) till marknadsföraren och det möjliggör mer snabbrörlighet. För egen del använder jag det på kunders webbplatser för att få upp trackingscript för t.ex. kampanjer. Dessa kan då komma ut direkt, verifieras och sedan även enkelt stängas av när de inte längre behövs. Dessutom finns det bra möjligheter att bjuda in användare till GTM med olika behörigheter, så det kan användas som en bra samarbetsyta kring behoven av script.

Hur börjar jag använda Google Tag Manager?

 1. Skapa upp ett konto
 2. I kontot, sätt upp en behållare för webbplatsen (tex. Epinova.se)
 3. För behållaren får du ett script - som behöver läggas in på webbplatsens sidor. Detta script ber du din byrå/utvecklare att lägga in och driftsätta.
 4. Klar att börja använda GTM

Fördelar med Google Tag Manager

 • Snabbar upp processen att få ut ny/utökad spårning på webbplatsen
 • Säkerthet - alla script samlade på samma plats. Med möjlighet att rulla tillbaka, ta bort och lägga till script.
  • Versionshantering
 • Testfunktionalitet som gör att innan du driftsätter ett nytt script/ny tracking så kan du förhandsgranska hur det kommer fungera. Det gör att du får kontroll på det som kommer ut, innan det går ut i produktion!
 • Men den största fördelen med Google Tag Manager är att man förflyttar kontrollet av spårning och tracking på webbplatsen från utvecklare till marknadsförare, utan att riskera säkerheten.

Google Analytics är ett gratisverktyg för webbspårning

Grunden till bra uppföljning och möjlighet till att förbättra upplevelsen på webbplatsen är att ta reda på vad besökarna gör och gillar. Detta är någonting Google Analytics (även kallat GA) gör väldigt bra. Som standard spårar man bland annat antal besök, längd på besöket, vilka sidor som besöktes och information relaterat till enhet och browsertyp.

Hur börjar jag använda Google Analytics?

 1. Starta upp ett konto i Google Analytics
 2. Sätt upp en egendom för webbplatsen
 3. I egendomen får du ett spårnings-ID 
 4. Det ID:t kan du sedan lägga till på webbplatsen genom Google Tag Manager: Hur man implementerar GA via GTM

Fördelarna med Google Analytics

 • Välanvänt och enkelt användargränssnitt 
 • En freemiumplan (gratisversion) som räcker till de flesta, även stora, publika webbplatserna i Sverige
 • Mycket information på internet kring hur man kan göra analyser av webbplatsen med hjälp av Google Analytics

Heatmaps och skärminspelning med Hotjar

När GTM och GA är på plats så finns det ytterligare ett riktigt bra verktyg som jag vill rekommendera, och det är Hotjar. med Hotjar kan du spela in hur besökare rör sig på webbplatsen och få heatmaps på var besökarna klickar och hur mycket de scrollar. Förenklat kan man säga att Hotjar visualiserar data och information som gör att man kan optimera webboplatsen ytterliggare. 

Men Hotjar är mer än heatmaps on skärminspelningar. Med Hotjar kan man också sätta upp frågeformulär, antingen lite längre fristående formulär eller enklare frågeställningar till besökaren kopplat till vissa sidor på webbplatsen.

Hotjar och Google Analytics är tillsammans två otroligt starka verktyg för att få mer information kring vad besökarna gör, hur de beter sig och om de saknar någonting på webbplatsen.

Hur börjar jag använda Hotjar?

 1. Sätt upp ett konto på Hotjar
 2. Lägg till ny webbplats
 3. Lägg in Hotjarscriptet på webbplatsen via Google Tag Manager

Fördelarna med Hotjar

 • Enkelt användargränssnitt som passar marknadsförare och redaktörer
 • Visualiserar besökarnas beteenden på webbplatsen och förenklar därmed analysen av webbplatsens konverteringsoptimering
 • Med inspelningsfunktionaliteten hittar man enkelt hinder och utmaningar som besökarna upplever på webbplatsen - vilket möjliggör för att man snabbt kan åtgärda dessa

Några sista ord

Är du intresserad av att förbättra användningen av din webbplats så rekommenderar jag verkligen att börja utnyttja ovanstående tjänster. Men jag vill samtidigt påminna om att script kan, om felaktigt implementerade, förstöra en hel webbplats och därför kan det vara bra att hålla en utvecklare/din webbyrå informerad om de förändringar och justeringar du vill göra.

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till mig så hjälper jag gärna till!