Lediga tjänster: Episerver-utvecklare

Vi söker problemlösare som bryr sig lika mycket om hur någonting ska användas som hur det ska utvecklas.

På Epinova hjälper vi kunder att bygga webbplatser med bra användargränssnitt, stabila integrationer och god struktur.

Vi tror på att jobba med ny teknologi och är både vana att bygga nya lösningar med vår teknologistack samt att hantera och om möjligt uppgradera äldre lösningar för att på så sätt göra dom mer snabbrörliga till förändringar.

Teknisk grundkompetens backend

Som backendutvecklare på Epinova bör du ha bra koll på vad Episerver är – men också det underliggande ramverket Asp.Net och speciellt då Asp.Net MVC. Har du erfarenhet av att jobba med .Net Core är det ett plus eftersom vi har en del sådana projekt – samt att nästa generation av Episerver är byggd på detta.

Du är säkerligen van att ta och göra dynamiska MCV vyer med HTML från en frontendutvecklare – eller så gör du till och med dessa själv utifrån en design.

Du har en övergripande förståelse av principer som SOLID och DRY – och även om du kanske inte alltid har möjlighet att enhetstesta allt – så har du en förståelse för dessa principer och värdet av enhetstester.

Är du är lite mer erfaren så har du erfarenhet av debuggning av serversideskod och kanske har varit och tittat lite på extern kod i ett verktyg som ILSpy eller liknande för att se hur det som du bygger på fungerar. Du har också troligtvis varit med och byggt ett par integrationer med andra system och du har kanske har skrivit något eget API med REST och Asp.Net Web Api.

Känner du att detta är lite för mycket backend för dig? Kolla på vår frontend-tjänst också. Även om ingen av dessa tjänster passar dig perfekt – så kanske du ligger mitt emellan? Kontakta oss då – så tar vi ett samtal och ser om dina kunskaper och det du vill göra passar våra behov och möjligheter.

Kontakt

vi erbjuder en bra lön, delägarskap. och utvecklande och utmanande projekt. Vill du veta mer - kontakta mig så berättar jag om hur det är att jobba som utvecklare här på Epinova och våra planer framåt.

Linus Ekström
VD och Episerver MVP