Utvecklingsteam kan själva driftsätta mot produktionsmiljö utan inväntan från hostingleverantör, vilket möjliggör flera driftsättningar per dag och innebär ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Risken för fel minimeras också.​

Epinova DXP Deployment Extention är modul baserad på Azure Devops som är kopplad mot Episervers inbyggda Deployment API. ​​​

Epinova DXP Deployment Extension

  • Ser till att du alltid har uppdaterat och relevant innehåll ifrån produktion i dina test- och stage-miljöer.
  • Ger möjligheter för utvecklarna att enkelt hämta hem senaste databasen, filer och loggar för utveckling och felsökning.
Vill du lära dig mer?
Data flyttas mellan miljöer


Man kan dessutom ta bort känslig data i en miljö

Vi har även tagit fram en open source modul som gör att man kan anpassa innehållet (content) efter att en innehållssynk genomförts. Man kan både ändra konfiguration eller inställningar, men också ta bort känsligt innehåll som inte bör vara tillgängligt i alla miljöer, till exempel persondata i en testmiljö som kanske inte alla ska ha rätt att se som jobbar i testmiljön med hänsyn till GDPR.

Detaljer till hur denna modul fungerar rent teknisk kan man läsa om i en bloggpost här 

Vill du ha en demo - kontakta oss!

Vill du veta mer om oss, få en demo, står du inför att bygga en ny webbplats eller vill du ha hjälp med er befintliga lösning - hör av dig till Martin!

Martin Holmberg

Martin Holmberg Chief Sales Officer | Försäljningschef