Vi arbetar enbart med Optimizely/Episerver

Epinova är Optimizely/Episerver Guld Partner i Sverige och Platinum Partner i Norge. Vi kan med stolthet säga att vi är en av de bästa leverantörerna i Norden av Optimizely/Episervers produkter och tjänster. Med vårt tydliga fokus på plattforment, kvalitet och återanvändbarhet och med ett agilt arbetssätt som anpassas till varje kund tar vi fram hållbara digitala lösningar som möter våra kunders behov.

Strategi

En ny webbplats bör vara förankrad i företagets strategi, och du bör börja med en process där du genom arbetsmöten, intervjuer och undersökningar kommer fram till en digital strategi och ett koncept som passar din organisation och dina kunders behov. Vi kan guida dig i hur du går tillväga för att ta fram en konkret digital strategi. 

Arkitektur

Våra erfarna arkitekter hjälper dig rita upp kartan hur informationsflödet ska fungera, integrationer med andra system och hur din webblats ska utformas så att den blir en hållbar och skalbar webbplats över tid utan onödiga inlåsningar.

UX och Design

Användarupplevelsen är A och O. Webbplatsens mål och syfte samt känsla ska stödjas både i flöden och funktioner men även i det visuella uttrycket. Vi hjälper dig att forma webbplatsen vartefter vi utvecklar den, både till struktur, färg och form, innehåll och funktion.  

Utveckling

Alla våra lösningar är baserade på vårt anpassade ramverk och våra åteanvändbara komponenter. När basfunktioner som ingår i de flesta projekt kan återanvändas istället för att kodas från sctrach varje gång, sparar det både tid och pengar för dig som kund och det höjer också kvalitén i din lösning.