Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Det våras för redaktören

Av Camilla Karlsson Lästid: 4 minuter

Vi på Epinova möter många kunder som tycker att det är svårt att åstadkomma ett proaktivt arbete och en effektiv förvaltning när det digitala projektet är i mål. Budgeten sträckte sig kanske fram till lansering och tiden räcker inte längre till.

Det saknas ofta resurser eftersom projektorganisationen är upplöst, kanske till och med utan att en förvaltningsorganisation finns på plats. Det finns ingen tydlig plan för fortsättningen och det känns krångligt att prioritera när det dyker upp andra mer akuta saker som måste hanteras. Låter det bekant?

Det som vid lanseringen var en väl fungerande webblösning blir snabbt en digital kyrkogård som inte längre uppfyller sitt syfte, skapar frustration eller i värsta fall omgärdas av dåligt rykte. Hur blev det såhär? Och mer intressant, vad kan du göra för att förhindra det?

Oavsett om du står inför lanseringen av en ny lösning eller vill blåsa liv i din gamla så kan du dra nytta av den kraft och kunskap som finns internt i er organisation. Låt redaktörerna bli ditt främsta vapen i samband med nya satsningar!

Din redaktörsorganisation är inte en projektorganisation

En anledning till det här dilemmat kan givetvis vara hur vi fortfarande, i många lägen, tenderar att se på införandet av en ny webblösning. Det budgeteras och planeras för en stor investering i "DET digitala projektet", men sedan avsätts ingen kapacitet för att ta hand om den nyförlösta babyn. Då får ni heller aldrig ut det fulla värdet av er lösning.

Här förespråkar vi att inte hålla fast vid de gamla leveransmetoderna (a.k.a. projekt) som riskerar förlänga produktionstiden. Vi gillar istället Continuous Delivery-principen som adapteras av allt fler men som fortfarande är nytt för väldigt många. Här jobbar vi, precis som det låter, med kontinuerliga leveranser. I ett första skede tar vi sikte mot en MVP (Minimum Viable Product), dvs en minsta fungerande version som kan stå på egna ben och ändå leverera ett värde. Det här är ett modernt och flexibelt arbetssätt som möjliggör mindre, men snabbare iterationer.

Nästa fråga att ställa sig är; Finns grunderna för att bygga succé? Organisationen och er kultur är nämligen en av de viktigaste komponenterna för att jobba enligt den här principen. Det är ett måste att först och främst ha rätt förutsättningar på plats. Är ni inte där ännu så behöver du skaffa dig buy-in från ledningen för att arbeta på det här sättet.

Mandat och förankring är centralt för att du ska kunna bygga din (redaktörs)organisation för det här arbetssättet. Det är inte en projektorganisation du behöver - det är resurser och kapacitet för att arbeta med ständiga förbättringar, hela tiden.

Höj chefernas förståelse för redaktörernas arbete

Oavsett om arbetet sker i projektform eller genom kontinuerliga leveranser så behöver vi sluta att likställa lanseringen med att arbetet är klappat och klart. Faktum är att det är nu det börjar på riktigt. Det är nu ni i redaktörsorganisationen ska mäta, analysera, förbättra, användningstesta, förädla och vidareutveckla er lösning för att bekräfta era teser och sen få de verkliga effekterna!

För att kunna göra det behöver du skapa förståelse hos chefer och ledning för att just den här typen av arbete är berättigat. Har du gjort hemläxan så finns det här redan i ditt Business Case, men om så inte är fallet så behöver du visa vilken ROI (Return of Investment) det faktiskt ger att ni jobbar på det här sättet (PS. Vi hjälper dig gärna! 😊 ).

Jobba med kultur och attityd

Om du hamnat i ett läge där er digitala lösning redan från början kommer med ett dåligt rykte, vare sig det är förtjänt eller inte, så behöver du agera för att vända den inställningen.

Om det enda folk pratar om är hur dålig er webblösning är spelar det nästan ingen roll hur mycket tid och pengar ni spenderar på själva plattformen. "Jävla skitsystem" är ett begrepp vi alla är mer eller mindre bekanta med och har man väl bestämt sig så är det inte det lättaste att vända den inställningen.

En negativ attityd när det handlar om en intern lösning, så som exempelvis ett intranät, är dessutom något som tenderar leva vidare genom mun-till-mun-metoden. Om du redan från början introduceras till ett system genom en negativ attityd: - "Och så har vi det här jädra intranätet också!", då spelar det ingen roll hur grym lösningen skulle vara om den bara användes. Du har redan bestämt dig. Och du kanske till och med fortsätter att bidra till den negativa attityden genom att sprida samma känsla vidare till dina kollegor.

Ett oförtjänt dåligt rykte kan ibland vara sprunget ur hur produkten brukade fungera och det kan leva kvar i organisationens själ och hjärta trots att det i nuläget inte alls är likställt med sanningen.

Men ge inte upp. Bestäm dig för att ändra på det.

Utse ambassadörer som hjälper dig missionera. Hitta dina allierade i personer som har inflytande i organisationen. Skapa en kul och effektiv onboarding för nya användare. Kör lanseringsaktiviteter för nya funktioner. Fira även små framgångar! Bara fantasin sätter gränser.

Genomför kunskapshöjande åtgärder

Nyttja de förmågor som finns i redaktörsorganisationen till att sprida kunskaper och utbilda i er digitala lösning. Oftast finns inte all kunskap i en enskild person, utan i många. Så låt redaktörerna ha en aktiv roll i att skapa en välinformerad organisation.

I begreppet 'kunskapshöjande åtgärder' lägger vi inte bara utbildning. Transparens och löpande kommunikationsinsatser är också jätteviktiga parametrar för att skapa trovärdighet och legitimitet. Bjud exempelvis in till öppna demosessioner där hela organisation ges möjlighet att ansluta. Låt alla få se vad som är på gång redan i ett tidigt skede i utvecklingen av nya features.

Varje företag eller organisation är förstås unik och utmaningen blir att hitta rätt utifrån just era individuella förutsättningar. Diskutera i redaktörorganisationen hur just ni kan informera och lära ut, hur ni ska sprida vidare era kunskaper till lokala marknader, hur ni kan dela med er av goda exempel, arbeta med riktlinjer och så vidare…

När ni jobbar tillsammans så vinner ni alla på det. Kanske kan det till och med vara en av lösningarna på era vardagsutmaningar!

Vi vill gärna höra vad du tycker om inlägget

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Chief Delivery Officer

Läs alla blogginlägg av Camilla Karlsson