Kundcase

Vi har många ambitiösa kunder - och vi älskar utmaningar. Vi jobbar både inom privat och offentlig sektor med både webb och ehandel. Vi gläds tillsammans med våra kunder när vi lyckas med våra lanseringar. Här nedan är några exempel på projekt och kunder som vi jobbar med.

Projekt vi är stolta över

Som webbyrå erbjuder vi hela bredden från initial förstudie, planering, målgruppsidentifiering, UX & Design till Systemutveckling och vidareutveckling av webb- och e-handelsprojekt. Här nedan finns några av de kundprojekt som vi genomfört tillsammans med våra kunder.

Hur vi jobbar

Vårt arbetssätt är pragmatiskt. Vi arbetar nära dig som kund och har regelbundna avstämningar och arbetsmöten, daily stand-ups och demo-möten. Vi arbetar agilt och visar upp vad vi gjort, får feedback och gör justeringar "livekodar" i mötet - allt för att undvika onödiga ledtider och minimera onödig dokumentation. Detta är något våra kunder uppskattar stort.

Delaktighet och transparens

Vi arbetar agilt och enligt Kanban, med det viktigaste först, och använder Micrsoft Azure DevOps som arbetsverktyg där vi lägger in de uppgifter vi ska göra i vår backlog. Där ser våra utvecklare hur funktioner och design ska implementeras och vad som är högst prioriterat. Som kund har du full insyn i vårt arbetsvertyg och du kan vara delaktig i våra processer vilket medför att du ser hur arbetet fortlöper. Vi jobbar som ETT team och vi löser uppgifter snabbt och effektivt tillsammans. Dessutom har vi roligt på vägen!

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.