Våra tjänster

Det är inte tillfälligheter som gör vissa projekt framgångsrika. Därför erbjuder vi professionella och flexibla arbetsmetoder med erfarenhet från hundratals stora och små Episerverprojekt.

Vi levererar

Förvaltning och support - Episerver CMS / Commerce

Vi vill samarbeta och ta hand om våra kunder långsiktigt. Därför har vi en process där vi månar om både lösning och kund, och som bidrar till kontinuerlig utveckling.

Vi har dedikerad support till Episerverplattformen. Med vår grundläggande förvaltningstjänst kan vi leverera support och vidareutveckling mycket kostnadseffektivt. Dessa tjänster kan självklart justeras utifrån era behov. Vi finns i Norge och Sverige och kan kommunicerar på svenska, norska eller engelska.

E-handel - Episerver Commerce

Epinova är experter inom e-handel med Episerver Commerce-plattformen. Vi har den expertis som ger våra kunder möjlighet att göra enkla och säkra inköp. Med köpupplevelsen i centrum ger vi företag de verktyg som behövs för att öka både försäljning och kundnöjdhet.

Våra skräddarsydda ramverk för e-handelsprojekt har utvecklats och förfinats över flera år. Med en stabil grund kan vi fokusera på de rätta försäljningsfaktorerna för din bransch, med integrationer till bland annat betalningstjänster, logistik och produktberikning (PIM, DAM) för att nå bästa möjliga resultat.

Webbplats och självbetjäning - Episerver CMS

Oavsett om målet är varumärkesbyggande, informationsspridning eller informationsspridning online, kan Epinova hjälpa till.

Med Epinovas expertis inom digitala lösningar, Episerver, och organisationens branschkunskap kan vi tillsamannas skapa framgång. Ett helhetsperspektiv på webbplatsens livscykel ger lönsamhet både på kort och lång sikt..

Andra specialområden

Strategi

En ny webbplats ska vara förankrad i företagets strategi och därför använder vi oss av en process där arbetsmöten, intervjuer och undersökningar leder oss fram till en digital strategi och koncept som passar din organisation och dina kunders behov. Vi hjälper dig att skapa koncept som ger resultat.

Design och arkitektur

Du behöver veta hur informationsflödet på webbplatsen ska fungera, hur det här hänför sig till systemen där all information hämtas och hur det i slutändan utformas på webbplatsen. Vi hjälper till med arkitekturen, eller samarbetar med din föredragna designpartner.

Utveckling

När webbplatsen utvecklas är våra experter redo att producera en lösning som är användarvänlig, universellt utformad, mobilvänlig, sökmotoroptimerad och integrerad med dina kärnsystem, såsom ERP, CRM, PIM. Vår kompetens och erfarenhet sparar både tid och pengar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans kan vi se över er vision för att kunna konkretisera vad som krävs av er digitala närvaro för att uppnå låen.

Linus Ekström
VD och Episerverexpert

(+46) 76 42 98 468

Kontakta oss!