Våra tjänster

Det är inte tillfälligheter som gör vissa projekt framgångsrika. Därför erbjuder vi professionella och flexibla arbetsmetoder med erfarenhet från hundratals stora och små Episerverprojekt.

Vi levererar

Episerver CMS

På Epinova är vi experter på att bygga webbplatser med Episerver som bas. Vi arbetar alltid nära våra kunder och genom vår expertis och långa erfarenhet är vi är en partner man kan luta sig mot.

Vi tänker långsiktigt och har alltid kundens bästa för ögonen när vi bygger lösningar. Tillsammans med vårt strukturkapital arbetar vi både kostnadseffektivt och kan fortsätta levererar funktionalitet med bra hastighet, även när lösningarna blivit större.

Vi tar gärna en rådgivande roll och utvecklar även mer avancerade lösningar med flerspråk och integrationer.

Vidareutveckling och Governance

Vi brukar säga att det är när ett projekt är klart som det verkligt roliga börjar! En webbplats behöver kontinuerlig kärlek och omtanke. Mål och visioner ska inte bli en hyllvärmare. Utan genom förbättringar, insikter och kontinuerlig utveckling tar man de viktiga stegen att kontinuerligt optimera webbplatsen så att den möter både kundens mål och besökarnas förväntningar. På riktigt.   

Dessutom är vi duktiga på införande i organisation och processer - det man kallar Governance. Vi stöttar dig som kund och håller även utbildningar för både redaktörer och administratörer av webbplatsen. 

E-handel - Episerver Commerce

Epinova är experter inom e-handel med Episerver Commerce-plattformen. Vi har den expertis som ger våra kunder möjlighet att göra enkla och säkra inköp. Med köpupplevelsen i centrum ger vi företag de verktyg som behövs för att öka både försäljning och kundnöjdhet.

Våra skräddarsydda ramverk för e-handelsprojekt har utvecklats och förfinats över flera år. Med en stabil grund kan vi fokusera på de rätta försäljningsfaktorerna för din bransch, med integrationer till bland annat betalningstjänster, logistik och produktberikning (PIM, DAM) för att nå bästa möjliga resultat.

vi tror på att..

Strategi, Design och Teknik är lika viktiga komponenter för att lyckas med sin digitala satsning. Dessa tre ska gå hand i hand i arbetet med en webbplats och inte vara separerade från varandra. Då lyckas du bäst! 

Strategi

En webbplats ska vara förankrad i företagets strategi och mål och därför använder vi oss av en process där arbetsmöten, intervjuer och undersökningar leder oss fram till en digital strategi och koncept som passar din organisation och dina kunders behov. Vi hjälper dig att ta fram en strategi som ger resultat. 

Design

Användarupplevelsen är A och O på en webbplats. Du behöver känna din målgrupp och dess behov, veta hur informationsflödet på webbplatsen ska fungera, och hur information ska hämtas och presenteras på webbplatsen. Den visuella identiteten och webbplatsens känsla ska stödjas både i flöden och funktioner och utifrån besökarens behov och förväntan.  På så sätt lyckas du med din design!

Teknik

När webbplatsen utvecklas tar våra utvecklare fram en lösning som är både användarvänlig, framtidssäker, mobilvänlig, sökmotoroptimerad och integrerad med andra system. Våra utvecklare följer standards och best practice och så väl säkerhet som att måna om redaktörens vardag är en naturlig del i vår utvecklingsprocess. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans kan vi se över er vision för att kunna konkretisera vad som krävs av er digitala närvaro för att uppnå målen.

Linus Ekström
VD och Episerverexpert

(+46) 76 42 98 468

Kontakta oss!