Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Våra värdeord

Våra värdeord är vårt DNA - det vi andas och det som definierar vilka vi är. För oss är det viktigt och eftersom vi är agila i vårt förhållningssätt så jobbar vi kontinuerligt med våra värderingar, hur vi är mot varandra, mot våra kunder, vad vi står för och hur det är att jobba på Epinova som företag.

Två personer arbetar vid whiteboard-tavla med postit-lappar

Vi tror starkt på att en god företagskultur inte kan skapas en gång för alla - den skapas varje dag. Våra värdeord har vi jobbat fram tillsammans vid våra kickoffer och vi besöker dem regelbundet i workshops och i vårt dagliga arbete för att stämma av att vi är på rätt kurs.

För oss är det viktigt att vi inkluderar alla som börjar hos oss i vår kultur och våra värderingar och att vi alla får vara med och bidra och påverka. Våra värdeord definierar vilka vi är och vad vi står för och vad som är viktigt för oss.