Våra värdeord

Våra värdeord är vårt DNA - det vi andas och det som definierar vilka vi är. För oss är det viktigt och eftersom vi är agila i vårt förhållningssätt så jobbar vi kontinuerligt med våra värderingar, hur vi är mot varandra, mot våra kunder, vad vi står för och hur det är att jobb på Epinova som företag.

Vi tror starkt på att en god företagskultur inte kan skapas en gång för alla - den skapas varje dag. Våra värdeord har vi jobbat fram tillsammans vid våra kickoffer och vi besöker dem regelbundet i workshops och i vårt dagliga arbete för att stämma av att vi är på rätt kurs.

För oss är det viktigt att vi inkluderar alla som börjar hos oss i vår kultur och våra värderingar och att vi alla får vara med och bidra och påverka. Våra värdeord definierar vilka vi är och vad vi står för och vad som är viktigt för oss.

Epinova Family (Tillsammans)

Vi har kul när vi arbetar tillsammans och inte sällan även när vi inte arbetar. Vi värnar om varandra likväl som att vi finns där för våra kunder. 

Postits Family

Vi tar ansvar för att lyckas och vi tycker om att känna oss stolta över det vi levererar. Vi vill tillföra (affärs)värde och vi tror starkt på att detta görs bäst när vi och kunden är ett gemensamt team som strävar efter samma mål. Vi är Epinova Family med varandra och en Partner till våra kunder.

 

Ödmjuka experter

Vi strävar efter att ligga i framkant, vara nyfikna och proaktiva. Vi är högkvalificerade experter inom vårt område.

Postits Experter

Experter på att hjälpa våra kunder att lyckas. Experter som lever upp till förväntningarna. Vi är samtidigt ödmjuka genom att visa respekt för varandras kunskaper, erfarenheter och olikheter.

 

Samverkan

Vi är alla måna om hantverket och drivs av kvalitet, återanvändbarhet och pålitlighet

postit samverkan

Vi tror starkt på att det första steget i ett samarbete är människorna och att transparens och kommunikation är viktiga ingredienser i vardagen.Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och hjälper varandra över skrågränserna - vi bidrar även till det branschcommunity vi verkar inom.

 

Winning team

Vi värderar varandra och delar inställningen att det är viktigt att vara snäll, inkluderande och uppmuntrande

Postits winning team

Det hindrar oss inte från strävan att vara ”kick ass good”, bäst i branschen och grymma på det vi gör! Vi är många som lever vårt intresse och frihet och flexibilitet är en viktig ingrediens i livspusslet. Vi värdesätter det bästa av två världar - möjligheten att få vara entreprenörer och kunna påverka i kombination med tillhörigheten till ett lag.

Möt några av oss som jobbar i Epinovas winning team!