Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

En bra innehållsstrategi – ett handfast stöd i ditt innehållsarbete

Innehållsstrategin är ert verktyg för att se till att innehållsarbetet faktiskt bidrar till webbens effektmål. Tillsammans med en bra informationsarkitektur, navigering och intuitiva flöden kan ni stötta och guida era användare mot målet.

Två personer i workshoparbete med postit-lappar

Innehållsstrategin behöver stödja er i att ha en effektiv innehållshantering, få underlag för att kunna rensa, prioritera och undvika ”slumpmässig publicering”.

Med andra ord ska strategin sätta ett tydligt fokus på vad som ska hanteras på webben så att verksamheten kan finna trygghet i vad som ska hanteras var.

God informationsstruktur bidrar till bättre SEO

Både innehållet och informationsstrukturen påverkar er sökbarhet och SEO (Search Engine Optimization). Genom menyerna och strukturen så visar ni upp för sökmotorerna hur ni prioriterar innehållet. Men minst lika viktigt, om inte viktigare, är givetvis användbarheten för besökaren. Rätt känsla och upplevelse, i kombination med att era besökare snabbt hittar rätt kommer bidra till ökad konverteringsgrad i dagens stenhårda digitala konkurrens.

Vikten av ett välplanerat innehållsarbete

Underskatta inte tiden innehållsarbetet kräver när ni utvecklar en ny webblösning. Det tar i regel längre tid än många tror. Innehållsarbetet behöver med andra ord starta tidigt och drivas parallellt med teknikimplementationen.

I regel är det aldrig aktuellt att rakt av föra över befintligt innehåll till en ny lösning, då själva anledningen till plattformsbytet ofta är nya tekniska behov eller kanske en redesign. Vanligen behöver ni då gå igenom allt innehåll, värdera det och städa bort sådant som inte längre ska användas. För att göra det på rätt sätt krävs en tydlig plan och viktiga beslut.

Vi har lång erfarenhet av innehållsstrategi och innehållsarbete och hjälper dig gärna!

Innehållsstrategi och SEO går hand i hand

Vi hjälper dig med både handfasta råd hur du kan arbeta med ditt innehåll och med enkla medel förbättra din SEO. Hör av dig så hjälper vi till!

Joy Falk

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.