Optimizely/Episerver

Optimizely är ett företag med en världsledande produkt inom experimentell optimering som Episerver förvärvade i oktober 2020. Under våren 2021 meddelade Episerver att man kommer att rebranda sig som Optimizely under hösten 2021, så att produkter som Episerver Content Cloud (tidigare Episerver CMS) och Episerver Commerce Cloud kommer att heta Optimizely Content Cloud och Optimizely Commerce Cloud.

Vad är då Optimizely för produkt och vad kan man använda den till? Optimizely hjälper företag och organisationer att höja upplevelsen, engagemanget och konverteringsgraden på sina webbplatser genom experimentell optimering i form av A/B tester eller gradvis test och utrullning av nya funktioner.

Men vad är då experimentell optimering av en webbplats? Det handlar främst om att låta människor få möjlighet att dela sina idéer, ta fram hypoteser och testa dem utan att de ska behöva gå igenom ett normalt utvecklingsflöde. Experimentell optimering handlar inte längre om en styrgrupp, eller ledningsgrupp som gissar vad som är en bra förändring innan dessa genomförs fullt ut. Istället så ger detta verktyg dig möjligheten att testa en hypotes direkt på webbplatsen utan en större insats, till exempel till en begränsad del besökare. Visar sig förändringen tillföra tillräckligt stort värde så kan detta implementeras permanent i lösningen, annars går man vidare och testar nästa hypotes. Med detta arbetsflöde så är det både snabbare och billigare att testa förändringar, och man får konkreta underlag för vad man faktiskt väljer att implementera långsiktigt vilket ger bättre ROI på era investeringar.

Till skillnad från Episervers nuvarande A/B-testfunktionalitet, som till stor del handlar om att testa mellan olika innehåll eller olika befintliga funktioner, så tillåter Optimizely's test och optimeringsplattform att göra förändringar som slår över både innehåll, utseende och funktionalitet. Några enkla exempel:

  • Ska knappen ha texten "köp" eller "köp nu". Och kanske vara grön eller blå?
  • Hur stor skillnad blir det om anmälningsformuläret har 3 eller 5 fält som måste fyllas i?
  • Borde vi lägga vår "Call To Action" först, i mitten eller i slutet på en artikel? Eller kanske tom ha den tillgänglig både i början och slutet?

Optimizely kan även användas för att gradvis rulla ut ny funktionalitet till användare. Ett av de mer välkända företagen som använder detta är Spotify som använder detta för att rulla ut ny experimentel funktionalitet till en mindre andel kunder. Om funktionaliteten anses positiv av användarna så kan man rulla ut den till fler och fler användare tills den är stabil nog att rullas ut till alla användare. Kunder som har en test- och experimenterings-filosofi är enligt Optimizely i genomsnitt 30-35% mer framgångsrika, och detta handlar inte bara om att kunderna använder själva verktyget utan också att man internt har en processmetodik av att experimentera och ständigt förbättra sig.

Nå dina mål snabbare

Alla vet att samma genomförande ger samma resultat, och med den här filosofin kan vi testa oss fram för att snabbare och enklare ta reda vilka fel vi gör, och vad vi kan göra rätt och för att snabbare nå målet. Ca 60% av organisationer som inte arbetar med test och experimentering är mindre framgångsrika enligt Optimizely och det är här vi kan hjälpa dig som kund att höja ambitionen och börja experimentera mera.

Vi är en av få partners som kan Opimizely i Sverige

Epinova är experter på Optimizely/Episerver som plattform, vilket nu även gett oss möjligheten att tidigt implementera Optimizelys A/B-test-ramverk på några av våra kunder.

Läs mer om Optimizely på deras webbplats
epi logo och optimizely logon

 

Vill du veta mer om Optimizely eller komma igång själv - tveka inte att höra av dig till oss! 

Fler tjänster vi levererar

Det är ingen slump att projekt lyckas. Vi erbjuder professionell expertis, flexibla arbetsmetoder och erfarenhet från hundratals stora och små leveranser.