Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Optimizely Data Platform (ODP)

En guldgruva av insikter

I takt med att digitaliseringen fortgår blir det allt viktigare att förstå och utnyttja kunddata för att stärka sin position på marknaden. En effektiv användning av Optimizely Data Platform (ODP) kan vara betydande för att ni ska uppnå era mål. 

Optimizely ODP - illustration

Hacka och spade för den digitala skattjägaren

Om du befinner dig i det digitala marknadsföringslandskapet kanske det mer vedertagna begreppet är CDP (Customer Data Platform), det vill säga en kunddataplattform som samlar kunddata från olika källor i en enda central hubb och som sedan gräver fram guldkornen.

ODP står för Optimizely Data Platform.

Det är med andra ord Optimizelys namngivning på sitt CDP. Fram till 2021 var Optimizely Data Platform, ODP, känt som Zaius. Den plattformen förvärvades av Optimizely för att döpas om, och numera vara en integrerad del i Optimizely One.

Det är otroligt komplicerat att nå kundinsikter när data ligger utspridd över flera plattformar och kanaler. ODP möjliggör en helhetvy av kunden genom att samla in och integrera kundinformation från flera källor. Det kan exempelvis handla om webbplatser, mobilappar, sociala medier, e-postmarknadsföring, betalningslösningar eller andra kundinteraktionspunkter. 

ODP är med andra ord magneten som samlar in datat, analyserar det och skapar omfattande användarprofiler, en sorts 360-vy, på ett sätt som är kompatibelt med gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet är ytterst att skapa förståelse för era kunders beteenden, preferenser och interaktioner över alla olika kanaler och kontaktpunkter. Viktiga insikter som ni sedan kan agera på för att skapa mer personliga och effektiva marknadsföringskampanjer som i sin tur ökar kundengagemanget och driver konvertering och tillväxt. 

Illustration av hur kundprofildata kan se ut i ODP
Exempel på hur kundprofildata kan se ut i ODP

Rätt budskap, vid rätt tidpunkt

ODP använder avancerad dataanalys för att identifiera mönster och beteenden hos kunderna. Det gör det möjligt för dig som marknadsförare att segmentera dina målgrupper mer exakt baserat på en mängd olika kriterier, som beteende, demografi, och köphistorik. ODP kan också använda AI och maskininlärning för att förutsäga kundbeteenden och optimera kampanjer i realtid.

I slutänden handlar det om en sak: att erbjuda en relevant och personligt anpassad kundupplevelse.

Att få en så pass omfattande bild av kundresan som ODP ger, hjälper dig att kunna leverera mer personlig kommunikation, och att skapa riktade och effektiva marknadsföringsstrategier och kampanjer i olika kanaler. 

Du som bryr dig om din datastrategi och som lär dig dra nytta av ODP för att leverera relevanta kundupplevelser kan med andra ord skapa stora konkurrensfördelar!

Illustration av hur kundlivscykler kan se ut i ODP
Exempel på hur det kan se ut när man analyserar kundlivscykler i ODP

 

Fyra enkla strategier för att lyckas med ODP

1. Skapa en sammanhållen kunddatabas

  • Ta kontroll över, och äg din kunddatabas

2. Berika kunddatabasen genom datainsamling

Samla in, organisera och hantera kunddata från:

  • Olika källor och system
  • Vid olika beröringspunkter

3. Fördjupa dina insikter med aggregerade kundprofiler

  • Aggregera data för att skapa detaljerade kundprofiler
  • Öka din kundkännedom

4. Segmentera målgrupper och kundgrupper

  • Skräddarsy kommunikationen och skapa personliga kundupplevelser
  • Rikta dina marknadsföringskampanjer

Genom att fokusera på de här fyra punkterna kan du effektivt utnyttja kraften i Optimizely Data Plattform för att rikta och effektivisera din marknadsföring.

Det är även sannolikt så att arbetet med ODP berör flera delar av din organisation, så skapa ett tvärfunktionellt team som sträcker sig över IT, marknad, sälj och leverans. Gemom att samarbeta kan ni definiera gemensamma mål kan ni maximera potentialen med er ODP.

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.