Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Konvertering och webbanalys

Det bästa med online är att allt kan mätas!

Att få fakta och se att det du gör faktiskt ger resultat är en viktig del när du driver en webbplats eller e-handel. Vi hjälper dig att öka din konvertering och nå dina affärsmål genom mätning, experimentering och analyser.

Två glada personer i ett konferensrum

Digital framgång genom insiktsfull analys och konverteringsoptimering

Det blir allt viktigare att förstå och dra nytta av kunddata för att förbättra sina erbjudanden och stärka sin position på marknaden. Vår syn är att den processen med fördel etableras redan i insikts- och strategiarbetet.

I insiktsfasen kartläggs nuläge, förutsättningar och målsättningar för vad ni vill uppnå med er webbplats eller e-handel. Utifrån insikterna formulerar vi sedan en strategi för det fortsatta arbetet och här konkretiserar vi även vad som ska mätas och hur uppföljning kommer att ske.

Kartläggning av mål och KPI:er​

I ett arbetsmöte kartlägger vi era mål och KPI:er. Detta sker ofta i workshopform där gärna flera stakeholders får delta – för att få med olika perspektiv och behov. ​

​Mätplan och datavisualisering

Mätpunkter och ​KPI:er sammanställs i en mätplan, som i sin tur ligger till grund för att implementera spårning och konfigurera valda verktyg och system för mätningen, så som exempevis Google Looker Studio (tidigare Google Data Studio) som möjliggör att på ett lättöverskådligt sätt följa KPI:er i realtid via anpassade dashboards och rapporter.

För mer djupgående analys eller insikter om kundbeteenden där data samlas in från olika källor för att bearbetas och segmenteras kan istället en kunddataplattform som Optimizely Data Platform (ODP) tjäna syftet.

Från data till nya insikter

Med återkommande frekvens följer vi gemensamt upp hur väl er webblösning presterar och konverterar. Baserat på data skaffar vi oss nya insikter som kan leda till olika åtgärdsförslag för att optimera och kontinuerligt förbättra lösningen.​

Utifrån insikterna formulerar vi teser, som kan ligga till grund för att realisera experiment – i form av exempelvis A/B-tester eller personalisering. Insikterna kan även fungera som vägledning vid prioritering av backlog.  

Vi hjälper dig att öka din konvertering!

Vill du också komma igång med mätning och analys för att öka din konvertering och nå dina affärsmål? Då ska du höra av dig till oss!

Ulrika Mikiasson

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.