Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Konvertering & Webbanalys

Det bästa med online är att allt kan mätas!

Att få fakta och se att det man gör faktiskt ger resultat är en viktig del när man driver en webbplats eller e-handel. Vi hjälper dig att öka din konvertering och nå dina affärsmål genom mätning, experimentering och analyser.

Två glada personer i ett konferensrum

Kartlägga mål och KPI:er​

Vi börjar med ett arbetsmöte för att kartlägga era mål och KPI:er. Detta sker i workshopform där gärna flera stakeholders får delta – för att få med deras perspektiv och behov. ​

​Mätplan och datavisualisering

​KPI:erna sammanställs i en mätplan, som ligger till grund för en digital rapport som sätts upp i förslagsvis Google Data studio. Där kan ni på ett lättöverskådligt sätt se era KPI:er i realtid.

Från data till insikt

Med återkommande frekvens följer vi gemensamt upp KPI:er, konverteringsgrader och insikter baserat på data.​

Utifrån insikterna formulerar vi teser, som kan ligga till grund för att realisera experiment – i form av exempelvis  AB-test eller personalisering. Insikterna kan även fungera som vägledning vid prioritering av backlog.  

Läs intervjun med vår expert Ulrika

Vi hjälper dig att öka din konvertering!

Vill du också komma igång med mätning och analys för att öka din konvertering och nå dina affärsmål? Då ska du höra av dig till oss!

Ulrika Mikiasson

Våra kompetenser

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.