Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lösningsgranskning (audit)

Så att din lösning presterar på topp!

Lösningsgranskningen ger en övergripande bedömning av din nuvarande lösning och presenterar samtidigt förslag på möjliga förbättringar. Vi kan genomföra den som en oberoende tredjepart eller som en del i ett övertagande av din befintliga webblösning.

Två personer som står vid ett skrivbord och tittar på samma skärm

Vi erbjuder våra lösningsgranskningar som en oberoende tredjepart för att ge en övergripande bedömning av er nuvarande lösning och samtidigt presentera förslag på möjliga förbättringar. På det sättet kan du få en helhetsbild av din plattform och potentiella områden för förbättring och optimering.

När vi tar över en befintlig webblösning är vår lösningsgranskning en viktig del av det tekniska övertagandet. Då behöver vi själva förstå hur den befintliga lösningen presterar och vilket skick den är i. 

Det här ingår

Våra lösningsexperter genomför följande aktiviteter:

Granskning av källkoden: Vi granskar koden för att få en förståelse för den övergripande kvalitén. Genom att analysera den här delen av lösningen får vi även en bra bild av komplexiteten.

Redaktörsgranskning: Vi tittar på hur redaktörerna arbetar med den nuvarande lösningen. Det ger oss insikter som hjälper oss att förbättra redaktörsupplevelsen.

Granskning av tredjepartsprodukter och integrationer: Vi granskar de tredjepartsprodukter eller moduler samt de integrationer som finns i lösningen. På så sätt kan vi identifiera och åtgärda delar som kan behöva uppgraderas eller bytas ut.

Säkerhet, prestanda och tillgänglighet: Med hjälp av våra verktyg gör vi en genomlysning vad gäller säkerhet, prestanda och tillgänglighet för att på ett övergripande plan se hur er lösning hanterar dessa områden. Baserat på resultatet ger vi råd på områden som behöver förbättras och hur man kan ta sig an uppgiften.

Tids- och kostnadsuppskattning: Efter att ha genomfört granskningen levererar vi en rapport med våra insikter, rekommendationer och förbättringsförslag. Vid behov kan vi även ge ett övergripande tids- och kostnadsestimat för en eventuell uppgradering.

Målet

Vår målsättning är kunna ge en tydlig och realistisk bild av vad som krävs för att förbättra lösningen. Lösningsgranskningen är dessutom ett utmärkt sätt för icke-tekniker att få bättre förståelse för områden som normalt kräver stor teknisk förståelse!

Vill du maximera nyttan av din lösning?

Ofta ringer kunder och är lite uppgivna. De sitter med en lösning som både kostar tid och pengar, och de kommer inte framåt. Låt oss hjälpa dig!

Linus Ekström

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.