Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kvalitetssäkring och testning

Vår dedikation till högkvalitativa lösningar

På Epinova jobbar vi aktivt med kvalitetssäkring av de lösningar som vi bygger. Vi har tagit fram en uppsättning verktyg och processer som hjälper oss att hålla en hög kvalitet i våra leveranser.

Två personer som jobbar koncentrerat vid sina skärmar

Vi jobbar systematiskt och aktivt med dessa olika områden:

 • Säkerhet
 • Prestanda
 • Tillgänglighet
 • Webbstandarder
 • Visuella tester
 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Innehåll
 • Webbanalys

Säkerhet

Säkerhetshot och intrång är tyvärr någonting som ständigt ökar i och med att vi blir mer och mer digitaliserade. Säkerhet är ett stort område som täcker många olika delar, exempelvis:

 • Att komma åt skyddade data eller kontouppgifter
 • Att ändra eller manipulera information
 • Att försöka påverka ett system genom t.ex. överbelastningsattacker så att det får begränsad tillgänglighet

På Epinova gör vi alltid noggranna granskningar av den kod som checkas in i en lösning för att minska risken att introducera säkerhetsrisker. Vi är också proaktiva för att ständigt uppdatera den programvara och tillägg som används på din webbplats. Det här kan ibland tolkas som någonting som inte alltid ger direkt mervärde, men det minskar risken väsentligt att någon kan utnyttja välkända säkerhetshål i tredjepartskomponenter.

Vi erbjuder våra kunder att sätta upp Detectify som är en tjänst som löpande utför säkerhetskontroller. Detectify kan både hitta nya risker som introducerats i en lösning, men också nya brister som har rapporterats av Detectifys nätverk av säkerhetsexperter. Ju tidigare vi kan identifiera och åtgärda en risk, desto mindre chans att någon hinner utnyttja den.

Prestanda

God prestanda där en webbsida snabbt laddar är ett område där kraven ständigt ökar, i takt med att webblösningar har blivit mer och mer affärskritiska. En snabb webbplats kan vara skillnaden mellan en potentiell kund eller någon som går vidare till en konkurrent. 

Vi har lång erfarenhet av att jobba aktivt med prestanda i våra lösningar, och har även gjort många prestandagenomgångar av andras lösningar. 

Det finns ingen magisk formel för hur man får bra prestanda på en webbplats, men med ständigt mätande och användande av vissa mönster så kommer man oftast långt. Vi på Epinova har bland annat utvecklat ett tillägg till Optimizely för responsiv bildhantering vilket är en central del på moderna webbplatser idag.

För att kunna mäta prestandan så använder vi både lokala verktyg under utveckling så som Google Lighthouse, men det kompletteras också med tjänster så som SpeedCurve som är ett verktyg som löpande mäter prestanda på en webbplats och kan larma då tröskelvärden överskrids.

En skärmdump från prestandamätningar från Speedcurve som visar en dramatisk ökning av Google Core Vitals-poäng efter en framgångsrik lansering av en ny webbplats för en av våra kunder.

Tillgänglighet

Att utveckla webbplatser som är tillgängliga känns väldigt naturligt idag, men det är ändå så att detta lätt glöms bort. För oss på Epinova är det en hygienfaktor att våra lösningar följer gängse standarder och fungerar i olika enheter och webbläsare.

Vi jobbar utifrån rådande webbstandarder och de krav som finns definierade i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Vi jobbar oftast med verktygen BrowserStack och Siteimprove för att på olika sätt kontrollera tillgängligheten på våra webbplatser, då detta är en kombination av de mallar som vi utvecklar och det innehåll som läggs in av redaktörerna. I många fall väljer våra kunder att själv köra vidare med Siteimprove för det vardagliga arbetet när webbplatsen väl är lanserad.

Design och visuella tester

Enhets- och funktionstester säkerställer korrekt beteende, men de missar ofta visuella avvikelser. Vi genomför därför visuell testning för att säkerställa att webblösningens utseende är felfritt.

Vi delar upp den visuella testningen i två delar. Under våra "manuella" tester (okulärbesiktning), jämför vår designer helt enkelt slutresultatet gentemot designskisserna. Genom automatiska tester med verktyget Percy kan vi få en enkel och effektiv övervakning av förändringar i gränssnittet. Det hjälper oss att på löpande basis identifiera visuella förändringar, vilket förhindrar att oavsiktliga designbuggar når ut till besökarna.

Manuellt QA-ramverk

Epinova har under en lång tid, baserat på erfarenheter från en mängd genomförda projekt, byggt upp ett ramverk med cirka 300 manuella testpunkter för att granska och kvalitetssäkra en lösning.

Det här testramverket är en del av vår utvecklingsmetodik och dessutom del av onboarding av nya utvecklare.

Många av dessa testpunkter går inte att automatisera. De agerar både ”best practice” för hur vi utvecklar våra lösningar, och det gör också att vi kan undvika att lansera lösningar med vanligt förekommande problem. I vår utvecklingsprocess så är det alltid utvecklare som inte ingår i teamet som utför dessa tester för att på så sätt kunna granska detta utan påverkan från att vara med i projekt. Resultatet av denna testning blir en rapport som används för att prioritera vad som behöver åtgärdas innan en release kan genomföras, och vad som går att lägga i en backlog för framtida prioritera.

En viktig bieffekt av detta arbetssätt är att vi också ständigt använder och lever utifrån vår best-practice-lista och att vi på så sätt får den implementerad vilket vi ser som en stor fördel, för det är relativt lätt att skriva denna lista - men att få alla projektmedlemmar att nyttja denna kräver att man genomför regelbunden testning av hur den efterlevs.

Inför din lansering

Vi har rutiner och checklistor inför din lansering för att minimera riskerna och inte missa viktiga aktiviteter. Det gäller såväl teknik, miljöer och domäner som kontrollpunkter kring ditt innehåll, SEO, rättigheter, omdirigering av gamla länkar med mera.

Med vår omfattande uppsättning av verktyg och processer får både du och vi den hjälp vi behöver för att hålla en hög kvalitet på lösningen!

Gillar du kvalitet lika mycket som vi?

Hör av dig så berättar vi mer!

Camilla Karlsson

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.