Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbarhetsgranskning

Säkerställ att din webb är klimatsmart

Vill du ta tydliga steg mot hållbarhet och stärka bilden av ditt företag som ett miljömedvetet företag, då ska du göra en Epinova Sustainability X-ray (hållbarhetsgranskning). Var med och gör skillnad!

Illustration med en graf

Det är lätt att tänka att vi genom att digitalisera och flytta saker till molnet gör  saker klimatvänliga och billiga. Så då kan vi enkelt öka antalet marknadsföringsutskick och publicera mängder med reels på sociala medier. Vi tjänar mer pengar och så är vi klimatsmarta. Inga träd får sätta livet till för våra annonser.

Men stämmer det verkligen? Nja eller snarare nej. IT är den sektor som just nu ökar sina koldioxidutsläpp dramatiskt. Redan innan generativ AI-revolutionen stod IT för ett större klimatavtryck än den globala flygindustrin.

Vad kan du göra för att minska ert digitala klimatavtryck?  

Det finns ett antal olika saker att göra för att minska er webbplats klimatavtryck. Några saker kan du göra själv, andra kan du behöva hjälp med. Vi på Epinova strävar alltid efter att bygga så hållbara och tillgängliga lösningar som möjligt och vi hjälper gärna till att kvalitetssäkra även er webbplats ut ett hållbarhetsperspektiv. 

Webbplatsens prestanda och tekniska lösningar

Moderna webbplatser byggda på det Microsofts tekniska plattform .NET Core är mycket ”lättare” rent tekniskt och förbrukar därmed mindre serverkapacitet. Att säkerställa att webblösningen kontinuerligt uppgraderas till den senaste tekniken är en viktig del för god hållbarhet. En annan sak som kan påverka mycket är hur olika typer av tekniska lösningar på webbplatsen fungerar och används såsom bildhantering, uppbyggnad av sidor/mallar samt olika typer av AI-tjänster. Åtgärder för att minska en webblösnings klimatavtryck kan således vara allt från att göra mindre justeringar av tekniska lösningar till att uppgradera eller att bygga om.

Grön hosting

Att flytta hem er drift till en mer lokal "grön hosting" i Sverige, kan ha flera fördelar ur hållbarhetsperspektiv och när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Här är några av de argument som ofta lyfts fram:

 • Ökad andel förnybar energi
  Sverige har en hög andel förnybar energi i elproduktionen. Vi har också ett av de lägsta koldioxidutsläppen per producerad kilowattimme i Europa, tack vare kraft från vatten, vind och i viss mån biobränslen. Att placera er hosting där den kan drivas med förnybar energi kan bidra till att minska de totala CO2-utsläppen.
 • Bättre energieffektivitet
  Sverige har ett svalt klimat vilket är fördelaktigt för datacenter eftersom det minskar behovet av energikrävande kylsystem. Det leder till en lägre energianvändning och därmed lägre koldioxidutsläpp.
 • Förbättrad datastyrning och compliance
  Genom att flytta datalagring till Sverige kan er verksamhet möjligen få en bättre överensstämmelse med EU:s regler och direktiv, inklusive GDPR, beroende på er verksamhets specifika krav och behov av dataskydd och säkerhet.
 • Stödja lokala initiativ för grönt IT
  Genom att välja "grön hosting" i Sverige stödjer ni lokala initiativ/företag och infrastrukturer som är inriktade på hållbar utveckling, vilket i längden kan bidra till en mer hållbar global IT-industri.

Att byta till grön hosting är en relativt enkel åtgärd som ger direkta resultat. Viktigt att påpeka här är att det inte bara gäller ”traditionell” hosting utan även att flytta driften av molnbaserade tjänster till Sverige. Men vad är det mer som påverkar din webbplats klimatavtryck? 

Första steget mot en klimatsmart webbplats 

För att koll på vad just du behöver tänka på när det gäller er webbplats digitala klimatavtryck så erbjuder vi Epinovas Sustainability X-ray, en hållbarhetsgranskning som innehåller flera olika delar. Vi anpassar alltid vår insats utifrån dina behov och var ni är i er hållbarhetsresa. Med olika verktyg och vår gedigna erfarenhet av lösningsgranskningar gör vi följande:

 • Vi mäter och gör en analys på hur din webbplats levererar vad gäller klimatpåverkan. Vi går också igenom koden för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns. 
 • Vi tar fram förslag på åtgärder, vad du kan göra på kort sikt (lågt hängande frukt) och på lite längre sikt. 
 • Vi introducrear dig till hur du själv kan mäta och följa upp och tar fram förslag på mätplan.
 • Vi ger dig råd och utbildning i hur ni kan jobba framåt och vi hjälper dig med fakta och argument för att kunna genomföra insatserna. 

Epinovas Sustainability X-ray ger dig underlag för ert framtida arbete med er webbplats. Den kan fungera som input till såväl mindre, löpande åtgärder som för planering på lite längre sikt. 

Marknadssignal om hållbarhet 

Verksamheter som tar tydliga och mätbara steg mot hållbarhet kan stärka sitt varumärke. Allt fler kommer också att omfattas av ökade krav på hållbarhetsredovisning så att påbörja arbetet med att minska ert digitala klimatavtryck ger fler fördelar än de helt uppenbara – att bidra till en bättre framtid för oss alla.