Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Uppskattat seminarie på tema Hållbarhet

Minska CO2 - tips och länkar

Fakta, inspiration och goda råd kring hur vi kan minska vårt digitala avtryck i vardagen inom IT och digitala tjänster. Talare vid Epinovas hållbarhetsevent var Cecilia Hjertzell Hållbarhetschef på T.Loop, Simon Piquer IT-service Manager på Coor och Linus Ekström VD och lösningsarkitekt på Epinova.

Gruppbild på Linus Ekström, Cecilia Hjertzell och Simon Piquer

Talare med olika infallsvinklar

Cecilia Hjertzell från T.Loop gav bra fakta baserat på forskning om koldioxidutsläpp kopplat till datacenter samt vårt uppkopplade beteende. En ögonöppnare till hur vi som individer kan minska vår miljöpåverkan.

Linus Ekström berättade om tekniska åtgärder som Epinova implementerar för sina kunder gällande bildrendering och datalagring. I tillägg rekommenderas regelbunden mätning av koldioxidpåverkan för att hålla koll och bibehålla bra värden.

Simon Piquer from Coor delade med sig av konkreta åtgärder och roliga aktiviteter som involverar alla på bolaget i kampen för bättre miljövärden. Ett verkligt case där Coor har lyckats skapa medvetenhet och därmed minskat sin datalagring.

"Snart tar elen slut"

Behovet av mer datalagring kräver fler datacenter som i de flesta fall är fossildrivna i USA och Kina. Byt till Sverige och använd en bättre energimix.

Tänk innan du skickar ett tack-mail

Om varje britt skickade ett mindre tack-mail om dagen skulle vi spara 16 433 ton kol per år - det är lika mycket som 81 152 flyg till Madrid.

Använd chat istället för epost

Ur ett energiperspektiv är det bättre att Teamsa än att skicka ett mail. Är mail ändå nödvändigt så skippa alla på cc, och länka till filer istället för bifoga så minskar du miljöpåverkan.

Hur ni som bolag kan minska koldioxidutsläppen 

 • Tydliga regler och riktlinjer till anställda gällande datalagring
 • Ställ krav på leverantörer gällande grön hosting och molnlösningar
 • Rensa gammal data med hjälp av automation
 • Leasa och återbruka mobiler, datorer och elektronik
 • Lazy loading – ladda bilder på webben först när de behövs
 • Optimera webbilder så att storleken motsvarar behoven

Hur du som individ kan minska miljöpåverkan

 • Dela länkar, inte filer
 • Rensa regelbundet, även data
 • Stäng av Wifi när du åker på semester eller inte använder det
 • Använd komprimera bilder-funktionen i PowerPoint
 • Håll koll på versionshistoriken i Microsoft (släng gamla utkast)
 • Optimera laddning av script och stilmallar

Se videon från seminariet

Missa inte att se hela seminariet där våra talare delar med sig av fakta, inspiration och goda råd kring hur vi kan minska vårt digitala avtryck i vardagen inom IT och digitala tjänster.

Talarna Cecilia, Simon och Linus

Användbara länkar

Mät en webbplats miljöavtryck:

https://www.websitecarbon.com/

https://ecograder.com/

Mät CO2 utsläpp per webbsida: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Utsläppskarta: https://app.electricitymaps.com/map

Verktyg för att rensa filer: https://sharegate.com/ 

Dokumentation

Open source dokumentaiton site för gröna webbar Developer Docs @ The Green Web Foundation

Hållbar webbdesign Estimating Digital Emissions - Sustainable Web Design

Stort tack till alla våra talare. Vi blev väl upplysta och informerade om läget och hur vi som indivder kan påverka koldioxidutsläpp och energianvändning.