Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utveckling och teknisk implementation

Under utvecklingen och den tekniska implementationen omsätter vi olika design- och funktionskoncept till verkliga lösningar. Givetvis spelar våra utvecklare och tekniska experter en central roll.

En person som jobbar framför en dator

För oss innebär den här delen av våra uppdrag att vi etablerar den tekniska lösningen, och det inkluderar både funktionella och icke-funktionella krav.

Utifrån de koncept, designskisser och prototyper som tagits fram arbetar vi iterativt med utvecklingen. Vi omsätter idéer till lösningar och vi gör det genom att arbeta i iterativa cykler, exempelvis i sprintar. Vad som ska göras härnäst framgår i projektets prioriterade backlog och vi gillar att transparent kunna visa upp arbetet och ta in feedback vid våra demotillfällen.

Vi jobbar aktivt och systematiskt med kvalitetssäkrande aktiviteter och testning, där faktorer som säkerhet, prestanda, tillgänglighet och responsivitet är några av våra ledord.

"Vi" framför "ni"

Vi tycker också om att involvera dig som är kund som en naturlig del i teamet, där du är delaktig i att fatta beslut och prioritera utifrån affärsnytta. Vi vill vara en partner framför att bara vara en leverantör. Att skapa en miljö där det råder transparens mellan dig som kund och teamet som levererar ser vi som en framgångsfaktor. 

Under arbetets gång etablerar vi ett agilt arbetssätt som vi sedan tar med oss även efter projektet, in i den kontinuerliga vidareutvecklingen.

Vi tror mycket på följande kärnprinciper:

  • Att tidigt börja omsätta idéer till lösningar
  • Agilt arbete som en kontinuerlig metod
  • Ständig förbättring
  • Att göra våra lärdomar om användarna till en central del av processen
  • Att prototypa och användartesta löpande
  • Att tidigt involvera redaktörer och de som ska jobba lösningen för att säkerställa att flöden och funktioner passar era behov.
  • Att ha en öppenhet för förändringar och anpassningar längs vägen

Återanvändbarhet är en nyckel

De flesta av våra lösningar är baserade på vår anpassade startplattform och flera av våra återanvändbara moduler. När basfunktioner som ingår i de flesta projekt kan återanvändas istället för att kodas från scratch varje gång, sparar det både tid och pengar för dig som kund och det höjer också kvalitén i din lösning.

Vi kan snabbt börja leverera värde och det gör vägen till succé kort och rak!

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.