Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lösningsarkitektur

En oumbärlig del i framgångsrika projekt

Lösningsarkitekten är en nyckelperson i våra webbprojekt och spelar en avgörande roll när det gäller att skapa en effektiv och hållbar lösning. Låt oss utforska vad lösningsarkitekten bidrar med.

Kaffemugg framför datorskärm

Våra lösningsarkitekter har en djup teknisk kunskap om olika webbteknologier och ramverk. Det behövs för att identifiera de bästa och mest långsiktigt hållbara tekniska lösningarna.

Arkitekten är en del i våra tvärfunktionella team och är en central pusselbit i ditt webbprojekt – som i nära samverkan med UX/UI-designers och projektledare hjälper till att hålla ihop helheten.

Lösningsarkitekten är ansvarig för att skapa en övergripande "arkitektonisk design" i våra webbprojekt. Det inkluderar till exempel att definiera systemets komponenter, deras relationer och hur de samverkar. Det kan också handla om att välja och rekommendera rätt teknisk stack för projektet, implementera säkerhetspraxis eller utforma pålitliga integrationer.

Våra arkitekter är även skickliga på att analysera, tolka och översätta affärsbehoven till tekniska krav och säkerställa att lösningen uppfyller alla dessa krav.

Vill du prata med en arkitekt?

Vill du också förstå din lösning bättre? Vi hjälper dig att räta ut frågetecken och ge råd om vilka steg du bör ta för er lösning framåt.

Linus Ekström

Vi kan hjälpa dig med:

Med vår breda erfarenhetsbank anpassar vi vår leverans och vårt arbetssätt efter varje kunds förutsättningar för bästa möjliga resultat.