Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Analys av tillgängligheten på din webb

I takt med att lagar och direktiv införs ställs högre och högre krav på tillgänglighet, krav som är här för att stanna. Med vår expertis inom tillgänglighetsgranskning hjälper vi dig att se till att din webbplats både följer de internationella standarderna enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och främjar en inkluderande användarupplevelse.

Mugg i fokus

Om vår process

Vi använder en kombination av avancerade automatiserade verktyg och noggrann manuell granskning för att identifiera och adressera tillgänglighetsproblem. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi upptäcker både synliga och dolda hinder som kan påverka användarupplevelsen.

En granskning av tre områden

Hur tillgänglig din webbplats är beror i grova drag på tre faktorer: utformning, teknisk implementation och innehåll. Genom vår tillgänglighetsanalys får du en bedömning av nuläget och en plan för en väg framåt​.

Utformning

Här tittar vi på den visuella utformningen för att bland mycket annat verifiera att innehållet presenteras på ett logiskt och begripligt sätt, att text och funktionella ikoner har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund, att tangentbordsfokus framgår tydligt och att formulärfält är tydligt namngivna.

Teknisk implementation

För att hjälpmedel som till exempel skärmläsare ska kunna förmedla rätt information till användaren måste webbplatser vara byggda på rätt sätt. Ett urval av det vi kontrollerar är att HTML används på ett semantiskt korrekt sätt och att eventuella interaktioner såsom dialoger och dropdownmenyer är fullt användbara för alla användare. Vi kontrollerar också att all funktionalitet är åtkomlig och begriplig för den som navigerar med enbart tangentbord.

Utöver detta utvärderar vi också hur robust webbplatsen är genom att bland annat titta på hur väl den fungerar utan JavaScript.

Innehåll

Vi tittar i allmänhet inte specifikt på hur texter är skrivna. Däremot verifierar vi att innehållet är uppbyggt på rätt sätt, dvs att rubriker, listor, tabeller och formulär används på ett semantiskt sätt.

När bilder används kontrollerar vi att de har ett lämpligt textalternativ i de fall det är relevant.

​Rapport och åtgärdsplan

Efter granskningen tar vi fram en detaljerad och tydlig rapport som inkluderar en lista över identifierade problem och rekommenderade, prioriterade åtgärder för att lösa dem.

Självklart kan vi även implementera de föreslagna åtgärderna.

Varför är det viktigt att göra en tillgänglighetsgranskning?​

  • Främjar inkludering och jämlikhet genom att säkerställa att alla användare, oavsett förmåga, kan använda webbplatsen.​
  • Följer lagar och riktlinjer som kräver tillgänglighet på webben.​
  • Utökar användarbasen genom att nå personer med funktionsnedsättningar.​
  • Kan ge konkurrensfördelar och förbättra företagets rykte.​
  • Skapar en bättre användarupplevelse och kan förbättra sökbarhet på webben.​
  • Hanterar risker som dålig publicitet och rättsliga konsekvenser.​
  • Säkerställa efterföljande av Tillgänglighetsdirektivet (träder i kraft juni 2025)​