Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Teknik i mänsklighetens tjänst – IVA och Epinova bygger broar för samverkan!

En modern webbplattform som erbjuder en förstklassig upplevelse för besökare och redaktörer samtidigt som den effektiviserar kommunikationen och främjar samverkan med medlemmar och samhället i stort. Sajten heter IVA.se!

IVAs startsida på en datorskärm

Ny webb - som en förlängning av IVAs höga ambitioner

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en prestigefylld svensk organisation som arbetar för att på olika sätt främja teknik, naturvetenskap och ekonomi. Ambitionen är att bidra till samhällets utveckling med kunskap, förnuft och rationella resonemang.

Som en förlängning av den ambitionen finns nu en ny webbplats som speglar IVAs anseende, vision och uppdrag på ett engagerande och inspirerande sätt. 
I samarbete med oss på Epinova har webblösningen steg för steg växt och utvecklats för att leva upp till IVAs höga krav.

En modern upplevelse för både besökare och redaktörer

IVA ville ha en modern och funktionell webbplattform för att effektivisera sin kommunikation, sprida kunskap och främja samverkan med sina medlemmar och samhället i stort.

Vi på Epinova har i samarbete med IVA drivit uppdraget från strategi, UX och design till informationsstruktur, teknisk utveckling och införande. Hela användarupplevelsen har fått ett rejält lyft med en modern och attraktiv design som passar IVA:s varumärke och värderingar.

Webbplatsen har ett tight samspel med IVAs CRM-system som baseras på MS Dynamics. Information och data flödar åt båda håll mellan systemen vilket underlättar för besökarna, medlemmar och ledamöter i olika avseenden samtidigt som det effektiviserar arbetet för IVA.

Den nya webben baseras på Epinovas startplattform som kommer med förberedda mallar och funktioner för att hantera innehållet. Plattformen har dessutom ett kraftfullt stöd för att hantera både layout och olika designteman, något som kommit till stor nytta eftersom det IVA-drivna projektet Tekniksprånget, som har en helt egen grafisk profil, kan dela funktioner med iva.se. Förvaltningsbarheten underlättas och görs kostnadseffektiv när funktionaliteten delas.

En plattform för kunskapsspridning 

Nya iva.se har blivit en viktig kommunikationskanal och en plattform för kunskapsspridning inom teknik, naturvetenskap och ekonomi. 

Några av framgångsfaktorerna är:

  1. Den engagerande användarupplevelsen: Den nya webben har en attraktiv design och tydlig informationsstruktur. Besökarna kan enklare navigera, söka och hitta relevant information, vilket har ökat engagemanget och antalet användarinteraktioner.
  2. Effektivare kommunikation: Den nya webbplattformen möjliggör effektiv kommunikation och kunskapsspridning. IVA kan nå ut till sina medlemmar och samhället i stort på ett mer effektivt sätt.
  3. Anpassad för framtiden: Den nya plattformen är skalbar och kan anpassas och utvecklas i takt med IVA:s framtida behov.

Med den nya webbplatsen kan IVA fortsätta vara en central kraft för att främja tekniskt ledarskap och samverkan. Genom att bygga broar mellan akademi, näringsliv och politik är vår förhoppning att de kommer fortsätta att leda vägen mot framsteg och positiv påverkan i samhället!

Besök IVAs webbplats här.

 

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.