Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Epinova DXP Deployment Extension

För snabbare driftsättningar

Då fler webbplatser numera driftsätts i molnet med Optimizelys (Episervers) molntjänst Optimizely DXP, har Epinova tagit fram en modul för att helautomatisera driftsättning från testmiljö ända ut till produktionsmiljön. Det ger både säkrare och snabbare produktionssättningar.​

Illustration DevOps

Utvecklingsteam kan själva driftsätta mot produktionsmiljö utan inväntan från hostingleverantör, vilket möjliggör flera driftsättningar per dag och innebär ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Risken för fel minimeras också.​

Epinova DXP Deployment Extention är modul baserad på Azure Devops som är kopplad mot Optimizelys (Episervers) inbyggda Deployment API. ​​

Vi har även tagit fram en open source modul som gör att man kan anpassa innehållet (content) efter att en innehållssynk genomförts. Man kan både ändra konfiguration eller inställningar, men också ta bort känsligt innehåll som inte bör vara tillgängligt i alla miljöer, till exempel persondata i en testmiljö som kanske inte alla ska ha rätt att se som jobbar i testmiljön med hänsyn till GDPR.