Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges Kommunikatörer ville ha en leverantör som förstår verksamheten

Samarbetet med Sveriges Kommunikatörer startade sommaren 2021. Från en lösningsgranskning, övertagande till att vi startade vårt första projekt tillsammans.

En person vid ett fönster som förklarar något

Vi har ställt några frågor till EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer som drivit arbetet från kundens sida. 

Kan du berätta lite om bakgrunden?

Vi hade en stor utmaning i att vi aldrig kom vidare med utvecklingen av vår gamla webbplats. Vår dåvarande leverantör lyckades inte lösa de problem som uppstod i vardagen för oss eller våra kunder, det var återkommande fel hela tiden. Leverantören förstod inte de utmaningar vi hade och inte heller flödena i vår affärsverksamhet. De förstod inte helheten, vilket gjorde att det lappades och lagades lite här och lite där och vi stod och stampade på samma ställe.

Varför ni valde ni Epinova?

Det var egentligen en slump att vi stötte på Epinova. Er VD Linus Ekström var väldigt övertygande när han berättade om Epinova för oss. Vad ni gör, hur ni jobbar och ni kändes också väldigt framåt.

 

Att en VD som är utvecklare kan förklara hela processen, vad ni håller på med och som har en förståelse för vilka utmaningar kunderna har, ja det kändes superhäftigt.

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef Sveriges Kommunikatörer

Hur tycker du att samarbetet funkar?

Det har fungerat bra! Vi bollar mycket, har möten och avstämningar och så talar ni om för oss att ”om vi ska uppnå det här, då behöver vi göra det här, och det kan man göra på olika sätt”. Ni har en så bra och begriplig analogi när ni förklarar tekniska saker så att vi förstår, och det gör att vi lättare kan bestämma hur vi ska agera. Och när vi vill ha något gjort, så är ni snabba tillbaka och ställer frågor.

Vi har ju fler bolag inom NOVA-gruppen, vad ser du för fördelar?

Jag får ännu mer förtroende för er som bolag. Att ni går i god för era systerbolag. Att det till exempel blir en bra UXare så att vi inte bara hittar någon på stan som gissar sig fram. Det är Epinova vi har förtroende för och då litar vi på er och vet att ni har en dialog inom NOVA. Det är hela tiden nära till att ha ytterligare samarbete med er. Det blir en bra palett som jag ser det, som till exempel samarbetet med Infunnel, vilket fungerar jättebra, och det kommer att fungera jättebra även med UX, SEO och alla andra kompetenser ni har inom NOVA.

Vad är planen framåt – vad vill ni åstadkomma?

Nu har vi varit i en fas då vi städat mycket för att komma upp på banan igen, så att vi får ett bra nuläge och kan blicka framåt. Visionen är att vi ska få en ännu bättre webb som är mer användarvänlig och mer intuitiv för kunden. Det ska vara lätt att hitta det man söker, och det ska vara lätt att göra rätt på vår webb. Bara det att när vi kom till er och Infunnel sa "låt oss titta på hur ni vill ha flödena, vi tittar inte på touch points, utan hur ni VILL ha det framåt. Vilket blir så häftigt och det uppstår inte heller samma problem som det gjorde innan.

Alla era utvecklare är både kommunikativa och lyssnar och förstår vad vi vill, så det är verkligen en bra dialog.

Är det något vi kan förbättra?

Nej det tycker jag inte. Det är till exempel värt de extra halvtimmarna när vi kör våra avstämningar och alla är med, för att vi ska få samsyn. Vi är inte rädda för och har inte fokus på "timmar". Ni ser också att tiden är värdefull för både er och oss och ni kränger inte timmar. Jag ville gå in det här samarbetet med en öppenhet redan från början och sedan var det ju upp till Epinova att bevisa om jag hade rätt eller inte. Och det upplever jag verkligen att ni har bevisat. Bara frågeställningen i början hur vi ville dela upp i olika projekt, mål och delmål och göra tydlighet i sådant som kanske inte var så tydligt innan, varken för er och oss.

Skulle du rekommendera Epinova till någon annan kund?

Ja det skulle jag verkligen göra!!

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.