Sveriges Kommunikatörer - genre bild

Sveriges Kommunikatörer ville ha en leverantör som förstår verksamheten

Vi har intervjuat EvaHanna Wittrin, Tf generalsekreterare och VD, samt Utbildningschef på Sveriges Kommunikatörer.


Hej EvaHanna, nu har vi samarbetat sedan augusti 2021 och vi vill gärna ställa några frågor till dig om varför ni valde Epinova och hur samarbetet med oss har fungerat?

Kan du berätta lite om bakgrunden?

Vi hade en stor utmaning i att vi stod och stampade på samma ställe. Vi kom aldrig vidare med utvecklingen av vår webbplats och vår dåvarande leverantör lyckades inte lösa de problem som uppstod för oss i vardagen, varken för oss som jobbade som administratörer eller för våra kunder som fick återkommande fel. Leverantören förstod inte de utmaningar vi hade och inte heller flödena i vår affärsverksamhet, de förstod inte helheten. Vilket gjorde att de lappade och lagade lite här och lite där och vi stod och stampade på samma ställe.

För oss är det viktigt att man som leverantör förstår hela flödet och kan komma med förslag som är bättre än det man själv kommer med som beställare. Som beställare vet jag ju vad jag vill ha, men inte hur man ska komma dit. Det behöver leverantören bistå med, den tekniska kompetensen.

Varför ni valde ni Epinova?

Det var egentligen en slump att vi stötte på Epinova. Er VD Linus Ekström var väldigt övertygande när han berättade om Epinova för oss. Vad ni gör, hur ni jobbar och ni kändes också väldigt framåt.

Att en VD som är utvecklare kan förklara hela processen, vad ni håller på med och som har en förståelse för vilka utmaningar kunderna har, ja det kändes superhäftigt.

Hur tycker du att samarbetet funkar?

Det fungerar fantastiskt bra. På alla sätt. Dels att vi har kontinuerliga avstämningar kring det vardagliga arbetet, och att vi har kontinuerliga större planeringsmöten, vilket är jättebra och vi kommer att fortsätta med. Det har varit fantastiskt skönt att känna att Epinova har hjälpt oss att städa det som den tidigare leverantören inte lyckades med. Det har också ingett förtroende att ni ser saker framåt och vad vi kan göra tillsammans. 

EvaHanna Wittrin - porträttbild

EvaHanna Wittrin, Utbildningschef

Att vi förstår varandra och att ni är kommunikativa, ritar bra kartor, lyssnar på våra behov, ger förslag och att ni verkligen vill sätta er in i vad vi vill åstadkomma.

Vi bollar mycket, har möten och avstämningar och så talar ni om för oss att ”om vi ska uppnå det här, då behöver vi göra det här, och det kan man göra på olika sätt”. Ni har en så bra och begriplig analogi när ni förklarar tekniska saker så att vi förstår, och det gör att vi lättare kan bestämma hur vi ska agera. Och när vi vill ha något gjort, så är ni snabba tillbaka och ställer frågor.

 

Alla era utvecklare är både kommunikativa och lyssnar och förstår vad vi vill, så det är verkligen en bra dialog

 

Vi har ju fler bolag inom NOVA-gruppen, vad ser du för fördelar?


Jag får ännu mer förtroende för er som bolag. Att ni går i god för era systerbolag. Att det till exempel blir en bra UXare så att vi inte bara hittar någon på stan som gissar sig fram. Det är Epinova vi har förtroende för och då litar vi på er och vet att ni har en dialog inom NOVA. Det är hela tiden nära till att ha ytterligare samarbete med er. Det blir en bra palett som jag ser det, som till exempel samarbetet med Infunnel, vilket fungerar jättebra, och det kommer att fungera jättebra även med UX, SEO och alla andra kompetenser ni har inom NOVA.

Vad är planen framåt – vad vill ni åstadkomma?

Nu har vi varit i en fas då vi städat mycket för att komma upp på banan igen, så att vi får ett bra nuläge och kan blicka framåt. Visionen är att vi ska få en ännu bättre webb som är mer användarvänlig och mer intuitiv för kunden. Det ska vara lätt att hitta det man söker, och det ska vara lätt att göra rätt på vår webb. Bara det att när vi kom till er och Infunnel sa "låt oss titta på hur ni vill ha flödena, vi tittar inte på touch points, utan hur ni VILL ha det framåt. Vilket blir så häftigt och det uppstår inte heller samma problem som det gjorde innan.

Är det något vi kan förbättra?

Nej det tycker jag inte. Det är till exempel värt de extra halvtimmarna när vi kör våra avstämningar och alla är med, för att vi ska få samsyn. Vi är inte rädda för och har inte fokus på "timmar". Ni ser också att tiden är värdefull för både er och oss och ni kränger inte timmar. Jag ville gå in det här samarbetet med en öppenhet redan från början och sedan var det ju upp till Epinova att bevisa om jag hade rätt eller inte. Och det upplever jag verkligen att ni har bevisat. Bara frågeställningen i början hur vi ville dela upp i olika projekt, mål och delmål och göra tydlighet i sådant som kanske inte var så tydligt innan, varken för er och oss.

Skulle du rekommendera Epinova till någon annan kund?

Ja det skulle jag verkligen göra!! 

 

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om aktuellt case och hur vi kan hjälpa dig.