Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ForSea – med en ny webb och e-handel kan kunderna njuta av resan

ForSea trafikerar Öresund med batteridrivna färjor mellan Helsingborg i Sverige och Helsingör i Danmark. Nu kan kunderna ta del av produkterna innan resan.

aktern på ett skepp med skummande hav bakom

KPIer vi är stolta över

90
arbetsdagar tog arbetet
2500
produkter med lagersaldo
0
säkerhetsbrister efter lansering

ForSea erbjuder försäljning av varor till förmånliga priser ombord, något som kunderna numera kan ta del av på webbplatsen då Epinova hjälpt Forsea att realisera en produktkatalog med lagersaldo, produktdata och kampanjer.

Ny webbplattform på Optimizely 12 och Commerce 13

Under hösten 2022 fick Epinova ta över Forseas webblösning som då var på en äldre plattform. Uppdraget var att dels uppgradera befintlig Optimizely-lösning innehållandes ett flertal integrationer, men även att bygga en ny e-handel så att Forsea kan presentera sitt stora produktutbud för kunderna och presentera lagersaldo och erbjudanden.

Under våren 2023 lanserade ForSea sin uppgraderade webbplattform på senaste tekniken från Optimizely version 12 samt Commerce 13. 

Vi har arbetat i nära samarbete med Joanna Wieckowska, IT-projektledare på ForSea, och nu en tid efter lanseringen har vi ställt några frågor till Johanna om projektet, samarbetet och webbplatsen.

Vad har du fått för återkoppling internt?

Jag har fått väldigt mycket positiv feedback. Webbplatsen känns väldigt snabb och vi har haft förvånansvärt få buggar. Vi känner att en del innehåll och bilder fortfarande saknas, men det jobbet är på gång, så snart är allt på plats säger Joanna. Vi har nu satt grunden och förutsättningarna för att kunna affärsutveckla och att paketera nya tjänster både digitala och fysiskt, både på land och ombord i både Sverige och Danmark. ForSea är en verksamhet i ständig rörelse.

Vilka nyttor ser ni?

Nu får vi äntligen all produktdata automatiserad från affärssystemet och slipper den tidigare betungande manuella arbete vi haft. Detta ger nu en god grund för att fortsätta vidareutveckla sajten speciellt med en uppdaterad shop som numera visar hela vårt sortiment ombord, likväl som våra kampanjer.

Kan du avslöja något om vad ni vill göra framåt?

Vi har fler spännande tjänster på väg ut under våren, men jag får inte avslöja mer just nu. Man får hålla utkik på vår webb helt enkelt.

Hur är det att jobba med Epinova?

Utvecklarna är verkligen duktiga och Epinovas samarbete med designbyrån Fyr har fungerat bra då er projektledare kunnat hålla ihop både teknik och UX inom ett och samma projekt.

Hur har det fungerat med att vi sitter på olika orter?

Nej, vi är vana med att jobba med leverantörer på annan ort och även i andra länder. Jag tror att många blivit bättre på att jobba på distans efter pandemin även om vi här på ForSea, även innan detta projektet, är vi vana med att jobba på distans. Samarbetet mellan oss har gynnat hela projektet - det vill jag verkligen betona säger Joanna.

Samarbetet med Epinova är vi väldigt glada och nöjda med. Vi har haft regelbundna checkins och verkligen kunnat komma framåt i projektet.

Joanna Wieckowska, IT-projektledare ForSea

Fakta om projektet

Utmaningarna var många, men tack vare ett nära och gott samarbete med ForSea, samt ett skickligt utvecklarteam kunde projekten ros i land på bara 90 intensiva arbetsdagar. Nedan lite mer fakta om vad vi gjort tillsammans med ForSea. 

Kodgranskning

Projektet inleddes med en kodgranskning av Epinova då webbplatsen som skulle övertas hade några år på nacken. Granskningen visade att den bästa vägen framåt, sett till tidplan och budget, var att migrera över befintlig lösning till en ny plattform på Optimizely 12 och Epinovas Ramverk. 

Flera leverantörer 

I projektet deltog, utöver Epinovas och Forseas team, även Forseas affärssystemsleverantör så att de olika projekten internt samt med webbplatsen kunde synkas och prioriteras gemensamt. 

Optimizely Commerce

Utöver själva migreringen så implementerades Optimizely Commerce i plattformen så att vi kunde integrera med kundens affärssystem och få in alla produkter med dess data, kampanjer och lagersaldo. Tack vare färdiga komponenter i Epinovas ramverk kunde projekten realiseras och lanseras på ca 90 arbetsdagar. 

Design och SEO

Utöver den rent tekniska implementationen så var interaktionsdesign och SEO en viktig del, då det var ett flertal komplexa flöden i produkthanteringen som behövde ses över och innehållet behövde optimeras för sökmotorer. 

Säkerhet

Vid övertagandet av webbplatsen hade den ett flertal säkerhetsbrister, men alla dessa löstes i och med användandet av Epinovas ramverk. Även om säkerhetsbiten är central för ForSea, så var säkerhetsanpassningar inget projektet behövde lägga ned tid och pengar på, eftersom det finns färdiga lösningar för det i Epinovas Ramverk. 

 

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.