• Publisert
  • 2 min

7 tips för att lyckas med personaliserat innehåll

Peronaliserade webbplatser är en het potatis inom digital marknadsföring. Att leverera personaliserat innehåll, en skräddarsydd upplevelse utifrån individen, kan dramatiskt öka antal prenumeranter, försäljningen och varumärkeslojaliteten. Utmaningarna är dock ofta många.

1. Sätt en tydlig vision

Det verkar uppenbart, men innan man sätter igång med personaliserat innehåll för användare behöver man veta exakt vad det är man försöker uppnå. Oavsett om det är att försöka öka konverteringarna eller växa listan av prospekt för emailutskick så är det viktigt att ha med sig rätt intressenter för att ta reda på var man ska börja. 

Sätt ihop rätt team

För att framgångsrikt skapa en personaliserad upplevelse för dina användare så behöver man input från många intressenter med förstahandsförståelse av vad ens användare och kunder behöver, och hur dessa behov möts bäst för att kunna skapa värde.

2. Skapa personas

Genom att skapa personas blir målgruppen mer levande. Personan ska representera en grupp av kunder eller potentiella kunder med likvärdiga behov. Med dessa fiktiva personas kan man få ut data och beteenden för gruppen som man då kan använda för att skräddarsy deras upplevelse. En målgrupp ska kunna svara på:

  • Kontext
  • Beteende
  • Attityd
  • Behov
  • Utmaningar och pain points
  • Mål och motivation

Prioriteringen ska sedan göras utifrån en målgrupp och de personas som företaget har störst potential att möta på ett bättre sätt.

3. Kartlägg användarresan

För varje kombination av personas och deras mål kan det finnas många olika vägar genom din webbplats och kundresa. Varje sådan kombination ska sedan kartläggas för att kunna identifiera var det personaliserade innehållet kan förbättra användarbehovet och snabba på köpcykeln.

(Observera, ovan är ett jobb som ofta tar mycket tid och resurser men som också ofta betalar tillbaka sig senare.)

4. Anpassa teknologin

Det finns personalisering som bygger på enkla verktyg som man även kan använda till A/B-testning. Men det finns också mer komplexa system med algoritmer som lär sig att anpassa innehållet över tid utifrån hur målgrupperna faktiskt beter sig.

De senare bör vara integrerade med företagets CRM-verktyg och CMS:et för att på ett bra och kvalitativt sätt kunna hantera potentiella och nuvarande kunder. Om möjligt är det även rekommenderat att dessa sedan även är integrerade med det MA-system som används för utskick och bearbetning av kunderna digitalt.

5. Mappa innehåll mot målgrupp

Behoven varierar beroende på målgrupp och var i säljcykeln de är, varför det är viktigt att mappa upp vilket innehåll som är intressant för vilken målgrupp och när på en makronivå. Vägen för din användare till att vara kund kan oftast bli mycket förenklad genom att servera rätt innehåll vid rätt tidpunkt.

En besökare som kommer till din webbplats första gången kanske blir presenterad med en landningssida som förklarar väl vilka du är och vad du kan göra för dem. För en återkommande besökare som redan visat intresser kan länkar till rekommendationer vara mer passande.

6. Sätt upp mål och mätpunkter

Det som mäts blir gjort och därför är det viktigt att sätta upp mål och mätetal som representerar den vision som man vill uppnå. För att målet ska vara bra kan man utgå ifrån SMART(a) mål:
• Specifikt
• Mätbart
• Accepterat
• Realistiskt
• Tidsbundet

(Läs gärna mer om SMART-modellen på https://www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/Satta-mal/smarta-mal/)

Med målen kan man följa upp och anpassa den personalisering som görs så att man fortlöpande kan optimera webbplatsen.

7. Börja litet, iterera ofta

Hoppas du fått lite mer kunskap och underlag till att påbörja personaliseringsprocessen hos er. Mitt bästa tips är att börja smått men att istället iterera ofta. En stor del av arbetet bör sedan handla om att hitta en personaliseringsmotor som är mest lämpad att göra jobbet för just de tjänster och produkter som ni erbjuder. Ibland räcker den personalisering som finns inom ett CMS, ibland behövs en mer komplex lösning för att kunna integrera alla system som håller relevant kunddata.

Vi hjälper gärna till med er personalisering om ni har frågor eller funderingar!