Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Webinar med Episerver och Language Wire

Den 25 mars håller vi ett webinar tillsammans med Episerver och LanguageWire kring hur man kan få till en bra process för att hantera flera språk på sin webbplats.

Dagens besökare förväntar sig relevant och personaliserat innehåll på en webbplats. Har du produkter och tjänster där du vill marknadsföra dig mot flera marknader så duger det inte längre med bara svenska och engelska som det i många fall gjorde förr. Dina besökare vill istället ha informationen på sitt modersmål. Det kan upplevas som både svårt, tidsödande och kostsamt att hantera flerspråkiga webbplatser. Ska man göra det centraliserat eller decentraliserat och vad finns det för stöd för att snabba upp processen utan att tumma på kvalitén?  

På webinariet tar vi upp:

  • Hur man skapar högpresterande team bestående av kund och översättare med hjälp av modern teknik
  • Genomgång av arbetsflöden och praktiska exempel av hur Episerver själva har jobbat med detta på sin egna webbplats
  • Hur man bygger upp relevant kunskap om kunden och dess verksamhet för översättningsteamet över tid med hjälp av granskningsprocesser, samarbete och översättningsminnen.

När: webinariet har varit. 

Hör av dig om du vill veta mer om översättningar