Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vikten av att ha samma innehåll på alla miljöer av en webbplats

Av Annika Jansson Lästid: 3 minuter

I Episerver men även andra CMS-lösningar är det vanligt att man har olika miljöer för en webbplats. Man kan se det som en pipe-line av miljöer med olika syfte för varje miljö, från att utvecklarna kodar nya funktioner i sin lokala miljö till att redaktörer jobbar med innehåll i produktionsmiljön. Men hur kommer det sig då att man ibland hittar buggar ute på livesiten som man inte upptäckt i test?

Innehåll/content uppdateras av redaktörer i produktionsmiljön. Utveckling å andra sidan – sker i en trestegsprocess där man löpande ser förändringar så snart en utvecklare har gjort någonting i integrationsmiljön, där man paketerar eller "bygger ihop" förändringar/nya funktioner med det som redan är färdigutvecklat. Dessa förändringar flyttas sedan till pre-produktion för acceptanstest och därefter till produktionsmiljön - allt eftersom ny funktionalitet och förändringar godkänns.

Synkronisering av innehåll

En problematik med att jobba med flera olika miljöer är att innehållet, dvs content, på dessa miljöer kommer att förändras över tid. Det innehåll man har i utvecklingsmiljöerna blir efter en tid inaktuellt då redaktörerna jobbar med innehållet på live siten. Detta medför en risk att man testar ny funktionalitet i testmiljöer (i Episerver DXP integration och pre-production) på innehåll som kanske inte stämmer med det innehåll som är publikt.

För att motverka detta så är det viktigt att man med jämna mellanrum flyttar innehållet mellan de olika miljöerna. Ju enklare det är att göra detta – desto oftare blir det gjort, vilket i slutändan innebär mindre tid som används på att undersöka saker som är olika i olika miljöer på grund av förändrat innehåll. Detta har förstås också en kvalitetsaspekt – det är inte helt ovanligt att man kan gå live med en bugg på grund av att man inte såg det i testmiljön – helt enkelt för att innehållet där inte triggade felet.

Trigga synkronisering automatiskt

I Episervers cloudlösning DXP har det varit relativt enkelt att synkronisera miljöer då Episervers DXP-team har kunnat sköta det hela som en tjänst. Men det har krävt ett supportärende och lite planering – då man vill synka arbetet med teamet som jobbar i de olika miljöerna. Sedan någon månad tillbaka är det nu möjligt att trigga en synkronisering automatiskt via Episerver DXPs deployment API (gränssnitt) – vilket är ett API som du som kund kan använda dig av för att själv kunna automatisera olika uppgifter mot Episerver DXP.

Tips: När ni har synkroniserat miljöerna så kommer ni troligtvis att behöva göra vissa förändringar på konfiguration/inställningar som är sparade i databasen. Här kan man automatisera detta så att det alltid sker efter en synk – för att slippa missa någonting vilket annars är lätt hänt.

Se till att ha en teststruktur med innehåll

En sak som vi gör för våra kunder är att bygga upp en teststruktur där vi har med exempel på olika funktioner på webbplatsen. Dels de olika sidtyperna – men också alla block som då kan vara förberedda i olika varianter med olika innehåll och inställningar. Se till att bygga upp denna teststruktur under utvecklingen av webbplatsen - så det blir gjort - och ha sedan testinnehållet på produktionsmiljön (förslagsvis bakom inloggning där bara utvecklare/redaktörer ser testinnehållet) då kommer det automatiskt att finnas med efter varje innehållssynk från livesite till pre-prod och integration. 

Epinovas Azure DevOps-tillägg underlättar och sparar pengar för dig som kund

För att snabbt kunna använda sig av ovan, men även annat "godis" som är bra i deployment-APIt så har vår utvecklare Ove Lartelius skapat ett tillägg till Azure DevOps – som är ett standardverktyg för att hantera allt från kod, till byggen och driftsättning av webbplatser.

Detta tillägg gör det väldigt enkelt att konfigurera DXP-inställningar för en kund – och sedan kan man enkelt synka miljöerna med ett ”klick” i Azure DevOps. 


På Epinova är vi experter på Episerver och har lång erfarenhet av både cloud-lösningar (Episerver DXP), men även traditionell on-premise hosting. Vi gillar att dela med oss av våra erfarenheter och har därför lagt upp detta Azure-tillägg som en gratis öppen källkodsmodul.

Våra tips

  • Ha samma innehåll i era olika miljöer, produktionsmiljön ska vara master, då kan ni hitta buggar som annars kanske inte hade dykt upp i testmiljön
  • Ni kommer på detta vis spara tid och pengar på att inte ha utvecklare som försöker återskapa felen men inte lyckas.
  • Se till att ni ni flyttar över innehåll från produktionsmiljön regelbundet till test-miljöerna och inte bara ad-hoc.
  • Se till att detta är med som en återkommande uppgift och sätt en ansvarig för att hantera detta. 
  • Sätt upp en teststruktur av innehåll på livesiten, dvs sidtyper och olika versioner av block – bygg upp detta under utvecklingen av webbplatsen så det blir gjort.
  • Tipsa era utvecklare om Epinovas Azure DevOps-extension – det sparar både tid och pengar för dig som kund!
  • Hör av dig till oss om ni behöver hjälp eller andra råd 😊

Vi vill gärna höra vad du tycker om inlägget

Annika Jansson leende vid ett fönster
Annika Jansson

COO | Marknad & Rekrytering

Läs alla blogginlägg av Annika Jansson