Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

5 tips inför uppgradering av Optimizely /Episerver

Av Martin Holmberg Lästid: 3 minuter

När det är dags att uppgradera din Optimizely-webbplats till senare version så finns det flera saker man bör fundera på både innan, under och efter uppgraderingen.

Här går vi igenom några delar som kan vara värdefullt att ta del av inför din uppgradering.  

1. Varför bör jag uppgradera?

Det finns många anledningar till att man hela tiden vill uppgradera och hålla sin webbplats på den senaste versionen. Dels så finns risk för att gammal kod kan innehålla säkerhetshål om man inte hänger med i de senaste versionerna, men framför allt så går man miste om alla nya funktioner som ofta bara släpps för de senaste versionerna av Optimizely. 
 
I samband med den senaste uppgraderingen från Optimizely CMS 11 till 12, så byttes inte bara versionsnummer utan denna major-uppgradering gör att man lyfte hela Optimizely-plattformen in på .NET Core, vilket är en dröm för alla systemutvecklare som vill jobba med den senaste tekniken. 

För slutkund ger denna version även stora prestandaförbättringar och man talar om allt mellan 5 och 20 gånger snabbare laddningtider på sina webbsidor.  

2. Vad kan jag förbättra i samband med uppgraderingen? 

I samband med att man ska göra en större uppgradering som den från Optimizely CMS 11 till 12, så bör man fundera på följande. 

  • Behöver jag verkligen migrera allt innehåll som jag har på befintlig webbplats, eller är det dags att rensa bort sidor som inte är aktuella längre? Färre sidor att administrera skapar tydlighet och förenklar för redaktörer. 
  • Ska jag migrera befintlig webbplats, eller är det faktiskt bättre att skapa den nya webbplatsen på ny ren kod, och bara migrera innehållet. Ofta har fleråriga webbplatser med sig en stor ryggsäck i form av gammal kod som inte används, vilket i förlängningen blir dyr att administrera och kostsam att utveckla nya funktioner för. Har du någonsin undrat varför det tar så lång tid att ”bara” skapa en enkel ny funktion på webbplatsen? 
  • Ska man i samband med nya uppgraderingen även passa på att rensa bland sidmallar och sidmallarnas många egenskaper? Ofta innehåller äldre Optimizely-webbar flera sidmallar som egentligen kan slås ihop, eller helt tas bort. Dessutom kan där finnas många fält som man egentligen inte använder längre. En inventering av redaktörsgränssnittet är ofta en god investering i tid och pengar för den långsiktiga webbplatsen. 
  • Om din webbplats inte är i molnet så är det ett bra tillfälle att fundera på om det kan vara dags i samband med uppgraderingen. En webbplats i molnet är bättre skyddad mot hög last och går mer sällan ner än on-prem-installationer.  

3. Hur kan jag påverka budgeten för att uppgradera? 

Att uppgradera en stor och komplicerad webbplats kan vara relativt kostsamt, men det finns knep som gör att osäkerheten och därmed kostnaden för uppgraderingen blir billigare:  

  • När man talar om uppgradering från Optimizely CMS 11 till 12 så är det komplicerade egenskapade funktioner som ställer till det. Dessa funktioner behöver uppgraderas till .NET Core, och behöver i vissa fall skrivas om helt om de använder funktioner som inte är bakåtkompatibla med .NET Core. Detta identifieras genom en kodgranskning som ofta kan köpas på fastpris. 
  • Som vi tidigare nämnde så är det en bra idé att minska innehållsmassan och antal mallar som ska migreras för att få ner kostnaden. 
  • En annan idé är att använda sig av en leverantörs färdiga mallpaket om det är kompatibelt med den webbfunktionalitet som webbplatsen har. Se dock till att ni blir ägare av all källkod om man använder en webbyrås färdiga mallpaket så att ni inte blir inlåsta till en viss leverantör. 

4. Vem hjälper mig att uppgradera? 

En uppgradering av en webbplats på Optimizely genomförs nästan i samtliga fallen av en etablerad Optimizely Partner som t.ex. Epinova, alternativt egna systemutvecklare med god erfarenhet av Optimizely.  

Optimizely har tagit fram vissa hjälpmedel för att enklare kunna migrera webbplatser till senare versioner, men dessa är inte helt enkla att genomföra själv och tar inte hand om alla justeringar som behöver göras i samband med en uppgradering. Rådet är att kontakta en etablerad Optimizely-partner för bästa resultat.  

5. Vad bör man tänka på innan lanseringen av nya versionen? 

I samband med att lanseringen börjar närma sig av den nya versionen som nu är uppgraderad så finns det några saker att tänka på. 

Det viktigaste är nog att se till att man har koll på att länkar pekas om från den gamla webben till den nya. Detta är väldigt viktigt så att man inte tappar all den organiska trafiken (SEO) som man har via externa sökmotorer som tex Google.

Epinova har tagit fram en checklista med 100-tals punkter som vi går igenom inför en lansering av ny webbplats. Där ingår förutom SEO även kontroller kring felhanteringssidor, döda länkar mm. 

Checklistan är vår samlade expertis och erfarenheter för att genomföra en säker, kontrollerad och lyckad lansering!

Slutord

När lanseringen väl är genomförd så bör man utvärdera sitt arbetssätt kring webbplatsen. Den senaste versionen av Optimizely innehåller mycket nya funktioner som är integrerade med plattformen för att öka både arbetssätt, analys, marknadsverktyg, mm. Stäm av med din partner vilka andra Optimizely produkter som kan vara lämpliga för din lösning. 

Är du i tankarna på att uppgradera din webbplats på Optimizely till senaste versionen och vill få tips och råd på vägen. Tveka inte att höra av dig så ska vi se om vi kan vara behjälpliga. 

Vi vill gärna höra vad du tycker om inlägget

Martin Holmberg
Martin Holmberg

Chief Sales Officer | Försäljningschef

Läs alla blogginlägg av Martin Holmberg