Om Epinova

På Epinova är vi specialiserade på att skapa webbplatser, e-handel, intranät och e-tjänster baserat på Episervers produkter och tjänster.

Vilka är Vi?

Vi är Episerver Guld Partner i Sverige och Platinum Partner i Norge och våra utvecklare är Episerver-certifierade med djup teknisk kompetens och bred erfarenhet.

Med vårt tydliga fokus på Episerver och ett agilt arbetssätt som anpassas till varje kund hjälper vi våra kunder med framgångsrika projekt och hållbara digitala lösningar.

Nova Consulting Group

Epinova är en del av NOVA Consulting Group, en koncern med sju specialistföretag som tillsammans erbjuder allt du behöver inom digitala tjänster.

Vi har kontor centralt i Stockholm, och vårt systerföretag Epinova AS finns i Oslo där även övriga företag sitter gemensamt.

De andra företagen är Novanet, Novacare, Northern Beat, Point Taken, Novalab och NovaView.