Norska kartverkets hemsida

Kartverket förenklar vardagen för sina besökare

Den norska myndigheten Kartverket, motsvarigheten till svenska Lantmäteriet, hanterar data från både hav, land och rymd. Epinova hjälpte Kartverket att ta ett omtag i sin digitala närvaro.


Den norska myndigheten Kartverket, motsvarigheten till svenska Lantmäteriet, samlar in och strukturerar data från både hav, land och rymd. Det är med andra ord mycket innehåll som ska presenteras på ett överskådligt sätt, vilket inte är någon lätt uppgift. Den gamla webbplatsen hade nästan 10 år på nacken och det tungrodda teknikarvet förde med sig begräsningar och kompromisser, men med Epinovas hjälp tog myndigheten ett omtag i sin digitala närvaro.

Bäst-före-datumet var nått

Kartverket har en bred och varierande grupp av användare. Myndigheten erbjuder allt från vandringskartor och utomhuskartor till fastighetsregistrering och information om havsnivåer.

Med över 20 000 besökare på kartverket.no varje dag riktar sig webbplatsen både till företag och privatpersoner. Tillsammans med Epinova har myndigheten tagit steget in i en modern lösning baserad på Optimizely (tidigare Episerver), och ett uppdaterat och mer tjänstebaserat utseende som gör det mycket lättare och snabbare att hitta den information man söker.

Bäst-före-datumet var inte bara nådd för tekniken. Delar av innehållet hade sorterats och strukturerats efter interna ämnesområden och de tekniska begränsningarna gjorde det svårt att presentera innehållet på ett tydligt och användbart sätt.

Kartverket ville att den nya webbplatsen skulle bli den viktigaste ingången för de olika tjänsterna man erbjuder. I takt med teknikens framfart har också besökarnas förväntningar på Kartverkets webbplats ökat. För att säkerställa att både Kartverkets vision och användarnas behov tillgodosågs började vi från grunden. Vad behöver användarna egentligen? Och vad förväntar de sig att kunna hitta och göra på webben?

Vägen mot en ny webbplats

Epinova var ansvariga för den tekniska utvecklingen och systerbolaget Northern Beat ledde arbetet med konceptutveckling, UX och design. Vi har arbetat som ett tvärfunktionellt team i nära samarbete med Kartverkets produktägare och med uppbackning av Kartverkets kundtjänst och andra avdelningar inom myndigheten.

Det fanns en stark vilja att arbeta agilt även om gruppen på Kartverket inte hade någon lång erfarenhet av detta sedan tidigare. Med ett grupparbete som präglades av tät kommunikation, gemensamma arbetsmöten och demos har vi kunnat säkerställa både användarupplevelse, en hållbar arkitektur och hög kvalitet i lösningen.

En viktig utgångspunkt blev granskningen av webbplatsstatistik och analysdata från flera år bakåt. Det var guld värt och fick oss att snabbt komma igång med användartestning. Eftersom målgruppen är så bred med såväl företag som privatpersoner så behövde vi ta hänsyn till många typer av intressenter. Det var även viktigt för oss att säkerställa redaktörernas perspektiv. Ett flexibelt och användbart redaktörsgränssnitt var A och O för en framgångsrik och hållbar lösning.

Strax efter att implementionen av koncept och design hade startat kom corona-pandemin och alla förflyttade sig till hemmakontor. Det var initialt utmanande, eftersom både workshops, kurser, sammankomster ofta är lättare ansikte mot ansikte. Men imponerande snabbt ställde teamet om och flyttade över både samarbete och användartestning till digitala ytor.

Vi følte nesten at vi ble mer kjent med teammedlemmene etter at vi covid-19 tvang oss alle over på hjemmekontor og vi ble invitert med «hjem» til hverandre", säger projektledaren Sveinung Engeland på Kartverket.

Han säger vidare att de är mycket nöjda med samarbetet och hur uppdraget löstes.

- "Vi ble kjent med mange virkelig smarte folk som hele tiden tenkte kreativt, var løsningsorienterte og som fant de smarte løsningene. Vi hadde mange ønsker og utfordringer til utviklerne, men klarte aldri å sette dem fast. Innstillingen deres var hele tiden at alt kan løses", säger Engeland.

 

"Vi lärde känna många riktigt smarta människor på Epinova som ständigt tänkte kreativt, var lösningsorienterade och som hittade smarta lösningar."

Sveinung Engeland, Senior kommunikationsrådgivare och webbredaktör

Sveinung Engeland, prosjektleder i Kartverket

 

Nya Kartverket med vässad struktur och nytt visuellt uttryck

Med en tydligare huvudinriktning och ett enhetligt uttryck visuellt har det blivit lättare att känna igen sig hos myndigheten och hitta rätt. En ny struktur som mycket tydligare delats in i olika ämnesområden, med kärnsidor som "Till sjöss", "Fastigheter" och "På land", gör det enkelt för besökaren att navigera sig fram bland de mångfacetterade verksamheterna som Kartverket ägnar sig åt.

Screenshot 2021-04-23 at 10.13.12.png

Den nya webbplatsen är baserad på Optimizely (f.d. Episerver) och Epinovas Boilerplate, vilket är en färdig grundstomme för webbplatsutveckling som vi använder för att snabbare kunna leverera högkvalitativa lösningar. Den inkluderar även flera av Epinovas färdiga moduler och komponenter, t. ex. en modul för modern responsiv bildhantering vilket säkrar bra prestanda och hjälper redaktörerna med bildhanteringen.

Lösningen använder även Search and Navigation (tidigare Episerver Find) både för fritextsökning och för att kunna presentera innehåll baserat på taxonomi.

Den innehåller dessutom ett antal inbyggda applikationer för att kunna presentera komplex information på ett bra visuellt sätt, t.ex.

  • Möjligheten att kunna se hur möjliga framtida förändringar i havsnivå påverkar bebyggelse nära hav.
  • Visa information om ett antal kommunsammanslagningar som genomförts i Norge senaste åren.
  • Att presentera rättelser till sjökort på ett strukturerat sätt.
  • Nedladdningslösning för 16.000 historiska kartor som publikt nu kan laddas ner gratis

Vi är stolta över vår kund som så tydligt satt användarna i fokus. När en webbplats utvecklas med användarna i centrum nås målet - nämligen att göra vardagen lite enklare för de 20 000 som besöker kartverket.no varje dag!

Kartverket ville att den nya webbplatsen skulle bli den viktigaste ingången för de tjänster man erbjuder och man hade ett tydligt fokus på användarna i centrum.

Kartverket med tydliga målgruppsingångar

 

För att göra rätt val när det gäller webb, intranät eller din ehandel så behöver men ta hjälp. Vi finns här för att stödja dig med förstudie, utveckling och lansering av lyckade Episerver projekt. Läs mer om våra tjänster

Läs fler av våra kundcase

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.