Optimizely.com - med fokus på användarupplevelsen

Epinova har hjälpt Optimizely (tidigare Episerver) att bygga sin nya marknadswebb med fokus på en sömlös användarupplevelse, e-handel, AI-genererat innehåll och en partnerwebb med självbetjäning.


Episerver

Optimizely (tidigare Episerver) är en marknadsledande leverantör av digitala plattformar för webbplatser, intranät och e-handel. Bolaget grundades 1994 och har idag mer än 8000 kunder, 900 partners och kontor i USA, Sverige och Norden, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Sydafrika, Australien och Singapore.

Epinovas engagemang har varit fantastiskt, och deras tekniska kunnande och expertis om Optimizely som plattform har varit ovärderligt för oss i detta projekt som syftar till att belysa styrkan i Optimizely DXP.

Vill du veta mer?
Adam Blomberg, ansvarig för epsiervers egen webbplats

Adam Blomberg, Director, Customer Experience Excellence, Episerver

Optimizely hade ett flertal webbplatser för både kunder, partners och utvecklare. Webbplatserna hade byggts på under lång tid och var separata både vad gäller look and feel liksom rent tekniskt. Det fanns en partnerportal med egen inloggning, en publik kundwebb där man marknadsförde sina produkter och tjänster, samt ett community för utvecklare. Till detta fanns en rad bakomliggande system med integrationer till exempel till CRM-system och utbildningsystem.

Optimizely ville göra en förnyelse av hela kundupplevelsen för att bättre kunna möta behoven hos sina målgrupper och även nå ut till nya kunder på nya marknader. Man ville också satsa på mer självservice för ett växande partnernätverk. Stort fokus har också varit att förenkla arbetet för den decentraliserade redaktörsorganisationen.

Uppdraget

Målet för projektet var att ta fram en ny modern, snabb och användarvänlig webbplats. Med den nya lösningen kan Optimizely nå nya målgrupper världen över. Med en tydlig SEO-strategi och den egna produkten för innehållsrekomendationer ges besökaren en personaliserad upplevelse som är lätt att hitta till. Målsättningen har också varit att ha mindre men mer relevant innehåll för besökarna.

Den nya webbplatsen är byggd på Optimizely Digital Experience Platform och integrerad med varumärkeslösningen Frontify som även används som DAM-lösning. Genom DAM-systemet blir bilder tillgängliga för hela organisationen – inte bara för webben, utan bilder kan användas i all typ av kommunikation.

Episerver Search & Navigation används som sökmotor och det CDN som är inkluderat i Optimizely DXP används för att göra webbplatsen både snabb och tillgänglig över hela världen.

Teknik

• Optimizely DXP
• Optimizely Search & Navigation
• Optimizely Content Recommendations powered by Idio
• Frontify
• Epinova Responsive Image
• Azure DevOps
• Optmizely DXP CDN

Planen framåt

Den nya lösningen som baseras på senaste versionen av Optimizely kommer nu att rullas ut på fler marknader och flera språk. Integration av applikationer och e-handel för Optimizely utbildningar ligger också i planen framåt.

Epinovas roll

Epinova har stått för den tekniska implementationen samt projektledning och rådgivning. Epinova har även ansvarat för arkitektur och en väl utbyggd taxonomi, samt prestanda och optimering. Arbetet har bedrivits agilt i nära samarbete med marknadsavdelningen och beställaren hos kunden.

Optimizely är en kund och ett samarbete som passar väl in i Epinovas strategi och sätt att arbeta. Vi jobbar tillsammans med kunden i korta iterationer där vi jobbar direkt med de ansvariga för olika verksamhetsområden och där vi har stor nytta av Epinovas olika moduler, vår tekniska kompetens då vi oftast jobbar med den senaste tekniken från Optimizely.

Linus Ekström, CEO och EMVP

Linus Ekström, VD, OMVP & Arkitekt, Epinova

Läs fler av våra kundcase

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.