Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Miljöarbete och hållbarhet

Vi på Epinova vill att hållbarhetstänkandet ska genomsyra vårt arbete.

Närbild på en persons fötter och ben – stående högt upp på en klippa med berg i bakgrunden

Vårt absoluta mål är att vara en miljömedveten organisation. Som konsultföretag har vi inte ett stort behov av fysiska resurser och vår miljöpåverkan är begränsad, men genom medvetna val vill vi sträva efter att minimera detta ytterligare.

Nova Consulting Group (NCG), där Epinova ingår, har en ISO9001-certifiering och målet är att även uppnå ISO14001. Vi använder oss därför av NCG:s miljöpolicy som vår utgångspunkt och vi har kompletterat den med sådant som känns extra viktigt för oss som är anställda inom Epinova.

Våra övergripande mål med miljöarbetet

  • En effektiv hantering av energi och andra resurser
  • Minimera vårt footprint
  • Bidra till att uppnå FN: s hållbarhetsmål till 2030
  • Leda och inspirera andra

Vi vill också…

  • Ha ett aktivt miljötänk för att attrahera både befintliga och framtida medarbetare
  • Ännu bättre svara upp på kundernas krav på oss avseende miljömedvetenhet
  • I samspel med våra kunder och leverantörer uppnå ständiga förbättringar

Vi har konkretiserat vår miljöpolicy och vårt miljöarbete i ett antal riktlinjer som stöd för alla våra medarbetare. Hör av dig om du vill ta del!