Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Miljöarbete och hållbarhet

Vi på Epinova vill att hållbarhetstänkandet ska genomsyra vårt arbete.

Närbild på en persons fötter och ben – stående högt upp på en klippa med berg i bakgrunden

Vårt absoluta mål är att vara en miljömedveten organisation. Som konsultföretag har vi inte ett stort behov av fysiska resurser och vår miljöpåverkan är begränsad, men genom medvetna val vill vi sträva efter att minimera detta ytterligare.

Nova Consulting Group (NOVA), där Epinova ingår, har en ISO9001-certifiering och målet är att även uppnå ISO14001. Vi använder oss därför av NOVA:s miljöpolicy som vår utgångspunkt och vi har kompletterat den med sådant som känns extra viktigt för oss som är anställda inom Epinova.

Våra övergripande mål med miljöarbetet

 • En effektiv hantering av energi och andra resurser
 • Minimera vårt footprint
 • Bidra till att uppnå FN: s hållbarhetsmål till 2030
 • Leda och inspirera andra

Vi vill också…

 • Ha ett aktivt miljötänk för att attrahera både befintliga och framtida medarbetare
 • Ännu bättre svara upp på kundernas krav på oss avseende miljömedvetenhet
 • I samspel med våra kunder och leverantörer uppnå ständiga förbättringar

Vi har konkretiserat vår miljöpolicy och vårt miljöarbete i ett antal riktlinjer som stöd för alla våra medarbetare. Hör av dig om du vill ta del!

Konkreta åtgärder för att minska utsläpp av växhusgaser

Eftersom vi är ett konsultbolag som primärt jobbar med våra kunders lösningar så har vi valt att fokusera vårt arbete med att minska utsläpp av växthusgaser inte bara på vår egen verksamhet, utan även på hur vi kan hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Här är en lista med olika åtgärder som vi har gjort eller löpande arbetar med för att minska utsläpp av växthusgaser för Epinova samt även våra kunder:

 • Vi har valt att ha ett kontor på en central plats i Stockholm för att så många som möjligt ska kunna åka kommunalt till kontoret och det finns även ett cykelrum för att underlätta för de som vill och kan cykla till kontoret.
 • Vi har ett kontor som har renoverats för att uppnå hög miljöklassning. Då det fortfarande jobbas på fastigheten så är inte miljöklassningen definierad ännu, men det siktas på miljöklass A eller alternativt B.
 • Vi hyr möbler till kontoret via https://nornorm.com/se/ för att ha ett cirkulärt tänk där vi vi slipper köpa in eller sälja möbler när vi har behov av att möblera om.
 • Vi har relativt lite fysiskt resande, då vi primärt jobbar digitalt med våra kunder. När vi väl reser så är våra rekommendationer att ta tåg eller buss framför flyg när det är möjligt.
 • Vi har intern kunskapsdelning för att öka förståelsen av hur olika lösningar påverkar utsläpp av växthusgaser. 
 • Vi jobbar aktivt tillsammans med våra kunder och deras lösningar för att minska deras miljöpåverkan, t. ex.:
  • Vi följer upp var lösningar är hostade, och försöker flytta så många lösningar som möjligt till Sverige som har låga utsläpp av växthusgaser vid produktion av el.
  • Vi jobbar primärt med lösningar byggda på vårt utvecklingsramverk där en av målsättningarna är att jobba med moderna teknologier och mönster för att minska energiåtgång och mängden data som behöver laddas ner via nätverk.