Miljö och hållbarhet

Vi på Epinova vill på både kort och lång sikt arbeta för att så lite som möjligt använda jordens ändliga resurser och för att låta hållbarhetstänkandet genomsyra vårt arbete.

Vårt absoluta mål är att vara en miljömedveten organisation. Som konsultföretag har vi inte ett stort behov av fysiska resurser och vår miljöpåverkan är begränsad, men genom medvetna val vill vi sträva efter att minimera detta ytterligare.

Nova Consulting Group (NCG), där Epinova ingår, har en ISO9001-certifiering och målet är att även uppnå ISO14001 under 2021. Vi använder oss därför av NCG:s miljöpolicy som vår utgångspunkt och vi har kompletterat den med sådant som känns extra viktigt för oss som är anställda inom Epinova.

Våra övergripande mål med miljöarbetet

  • En effektiv hantering av energi och andra resurser
  • Minimera vårt footprint
  • Bidra till att uppnå FN: s hållbarhetsmål till 2030
  • Leda och inspirera andra

Vi vill också…

  • Ha ett aktivt miljötänk för att attrahera både befintliga och framtida medarbetare
  • Ännu bättre svara upp på kundernas krav på oss avseende miljömedvetenhet
  • I samspel med våra kunder och leverantörer uppnå ständiga förbättringar

Vi har konkretiserat vår miljöpolicy och vårt miljöarbete i ett antal riktlinjer som stöd för alla våra medarbetare. Hör av dig om du vill ta del!

Läs även om vår värdegrund

Vi tror starkt på att en god företagskultur inte kan skapas en gång för alla - den skapas varje dag. Våra värdeord är vårt DNA - det vi andas och det som definierar vilka vi är. 

 

Läs mer om våra värdeord

Dags för någonting bättre?

Vill du också jobba i ett team som tycker kvalitet och miljö är viktigt och att dela idéer och hjälpa varandra är en självklarhet? Tillsammans har vi roligt och vi gör lösningar som kunderna drömmer om! Vill du vara med?

 

Våra lediga tjänster
vi har målat tavlor tillsammans och visar upp våra alster