händer vid datorskärm

Med tydliga mål skapar ett intranät både samhörighet till organisationen och employer branding, effektivare arbetssätt och processer och kan bryta ner interna hinder.

Epinova ser till att ditt intranät möter företagets och målgruppernas behov av kommunikation, möjlighet till samarbete och kunskapsdelning. 

Vi ser till att funktioner och integrationer till andra system uppfyller förväntan och behov, vi kan visualisera data och med en bra Sökfunktion blir inranätet en sömlös helhet. Med personalisering, diskussionsforum, interaktion och samarbetsytor ökar också användarnas engagemang.

Våra experter hjälper dig med att ta fram KPIer och Mål för ditt intranät, till att få ordning på organisation och ägarskap, bistå med contentstrategi och hjälper dig komma igång med mer rörligt material, till utbildning av redaktörer. Allt efter dina behov och önskemål. 

 

Vi hjälper dig gärna!

Står du i tanken att ta fram ett nytt intranät eller har du behov av hjälp med det du redan har - tveka inte att kontakta oss!

Martin Holmberg

Martin Holmberg Chief Sales Officer | Försäljningschef