Epinovas strategiska ramverk

Att ha en digital strategi som ligger till grund för er långsiktiga digitala planering kommer hjälpa er att prioritera och utveckla er digitala närvaro över tid för att på bästa sätt uppnå era definierade mål.

Strategin knyter webben närmare affärsmålen

En digital strategi definierar åt vilket håll webben ska utvecklas och den ska även bidra till en ökad förståelse för webbens roll och ge er en långsiktig riktning. Den blir dessutom ett stöd i att minska risken för felinvesteringar och den förstärker och knyter webben närmare era övergripande affärsmål.

Att ha ett strategiskt och kontinuerligt arbetssätt som baseras på kunskap om era besökares behov, prioriteringar och förväntningar är nyckeln till att skapa en fantastisk användarupplevelse.

Från strategi till funktion

Vår målbild är att det ska finnas en röd tråd från vårt strategiska arbete ända fram till färdigutvecklad funktion. Vår modell kallas Triple Diamond, och den ger oss möjlighet att iterera idéer som vi utvärderar i UX-koncept och design, för att till sist omsätta till grymma digitala lösningar.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar!

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig.

Martin Holmberg

Martin Holmberg Chief Sales Officer | Försäljningschef

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson Chief Delivery Officer | Projektledare | Digital Strateg