Redaktörsutbildning i Optimizely

Utbildning av redaktörerna i er organisation kan genomföras på många olika sätt. Vi skräddarsyr alltid utbildningarna i våra uppdrag efter redaktörsorganisationens kunskapsnivå och storlek, och självklart utifrån den lösning som utvecklats.

Våra utbildare har lång erfarenhet av att utbilda i verksamheter med allt ifrån ett fåtal redaktörer till decentraliserade redaktörsorganisationer med hundratals redaktörer.

Utbildning är en viktig del i den övergripande kunskapsåtervinningen och planering av utbildningen samt valet av utbildningsmetod fastställs alltid i samråd med er som kund.

Förutom att utbilda finns vi självklart även med för att löpande stötta redaktörerna. Vi involverar oss ofta och gärna i att ta fram olika typer av stödmaterial och dokumentation, exempelvis:

  • Tutorials
  • Handböcker och lathundar
  • Digitala redaktörsguider inbyggda i lösningen
  • Filmer

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig.