Tjänsterna

Det är inte en slump att projekt lyckas. Vi erbjuder professionell expertis, flexibla arbetsmetoder och erfarenhet från hundratals stora och små leveranser.

Webbplatser och e-tjänster

Epinova är ledande i norden på webblösningar baserat på Episerver. Vi hjälper våra kunder att bygga både externa webbplatser och e-tjänster av högsta kvalitet.

Förvaltning och support

Vi vill att din lösning ska fungera optimalt och stödja dina behov, även efter lanseringen. Ett förvaltningsavtal med oss ​​garanterar dig ett stöd i toppklass.

Intranät och intern kommunikation

Vi har lång erfarenhet av att ta fram användarvänliga intranät som stödjer behoven på intern kommunikation och kunskapsdelning. Lägg därtill en bra Sökfunktion och ditt intranätet blir en användarupplevelse i toppklass.

E-handel

Genom att kombinera gedigen expertis med heltäckande rådgivning omvandlar vi våra kunders ambitioner till konkurrensfördelar. Med vårt anpassade ramverk för e-handelsprojekt minskar vi din "time to market".

Strategi

En ny webbplats bör vara förankrad i företagets strategi, och du bör börja med en process där du genom arbetsmöten, intervjuer och undersökningar kommer fram till en digital strategi och ett koncept som passar din organisation och dina kunders behov.

Strategi, Design och Teknik är lika viktiga kompetenser att ha med redan från början. Vi kan guida dig i hur du går tillväga för att uppnå dina mål och med att ta fram din digitala strategi. 

Arkitektur

Du måste veta hur informationsflödet på webbplatsen ska fungera, hur det förhåller sig till de system som ska integreras och vilken information som ska hämtas och slutligen hur webbplatsen ska utformas. Våra erfarna arkitekter hjälper dig att rita upp kartan - så att du får en webbplats som är både hållbar och skalbar över tid utan onödiga inlåsningar.

UX och Design

Användarupplevelsen är A och O på en webbplats. Du behöver känna din målgrupp och dess behov. Den visuella identiteten och webbplatsens känsla ska stödjas både i flöden och funktioner. Våra designers arbetar nära våra utvecklare och dig som kund - vi gör resan tillsammans - och formar webbplatsen vartefter vi utvecklar den, både till struktur, färg och form, innehåll och funktion.  

Utveckling

När vi utformar webbplatsen är våra experter redo att producera en lösning som är användarvänlig, mobilvänlig, redaktörsvänlig och hållbar, sökmotoroptimerad och integrerad mot dina kärnsystem som till exempel ERP, CRM, PIM. Vår expertis och erfarenhet sparar både tid och pengar.

Alla våra lösningar är baserade på vårt anpassade ramverk. När basfunktioner som ingår i de flesta projekt kan återanvändas istället för att kodas om varje gång, sparar det både tid och pengar för oss och våra kunder. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Fixa din gamla webbplats eller skapa något helt nytt? Låt oss prata om dina mål och hur vi kan uppnå dem tillsammans.

Linus Ekström

Linus Ekström VD & försäljning

EMVP och Arktitekt
Annika Jansson

Annika Jansson Rekrytering, Projektledning och COO

Projektledare och Beställarstöd