Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI-genererat och personaliserat innehåll för Optimizely

Målet var att nå ut till nya kunder på nya marknader, men också tillmötesgå målgruppernas behov.

Optimizely logga mot mörk bakgrund

Epinova arbetar inte enbart med tjänster på Optimizely, vi har även utvecklat Optimizelys egen webbplats.

Produktbolaget Optimizely hade ett flertal egna webbplatser för både kunder, partners och utvecklare. Webbplatserna hade byggts på under lång tid och var separata både vad gällde design men även rent tekniskt. Det fanns en partnerportal med egen inloggning, en publik kundwebb där man marknadsförde sina produkter och tjänster, samt ett community för utvecklare. Till detta fanns en rad bakomliggande system med integrationer till exempel till CRM-system och utbildningsystem.

Optimizely ville göra en förnyelse av hela kundupplevelsen för att bättre kunna möta behoven hos sina målgrupper och även nå ut till nya kunder på nya marknader. Man ville också satsa på mer självservice för ett växande partnernätverk. Stort fokus har också varit att förenkla arbetet för den decentraliserade redaktörsorganisationen.

Modern, snabb och användarvänlig

Målet för projektet var att ta fram en ny modern, snabb och användarvänlig webbplats. Med den nya lösningen kan produktbolaget nå nya målgrupper världen över. Med en tydlig SEO-strategi och den egna produkten för innehållsrekomendationer ges besökaren en personaliserad upplevelse som är lätt att hitta till. Målsättningen har också varit att ha mindre men mer relevant innehåll för besökarna.

Frontify som DAM-lösning

Den nya webbplatsen är integrerad med varumärkeslösningen Frontify som även används som DAM-lösning. Genom DAM-systemet blir bilder tillgängliga för hela organisationen – inte bara för webben, utan bilder och media kan användas i all typ av kommunikation.

Linus Ekström

Vi har jobbat i korta iterationer tillsammans med ansvariga för olika verksamhetsområden. Här har vi haft stor nytta av Epinovas olika moduler och vår djupa tekniska kompetens.

Linus Ekström, VD Epionva och OMVP (Optimizely Most Valuble Professional)

Epinovas roll

Epinova har stått för den tekniska implementationen samt projektledning och rådgivning. Epinova har även ansvarat för arkitektur och en väl utbyggd taxonomi, samt prestanda och optimering. Arbetet har bedrivits agilt i nära samarbete med marknadsavdelningen och beställaren hos kunden.

Med fokus på Optimizely

Vi är en av få partners i Sverige som har ett tydligt fokus på Optimizely som plattform. Vi tror helhjärtat på att vi levererar mer värde när man är specialiserad.

Läs mer om vår expertis och varför kunder väljer att jobba med oss

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig gärna ta fram en helt ny webb – eller att ta hand om och förbättra din nuvarande lösning.

Martin Holmberg