• Publisert
  • 3 min

6 kraftfulla tips för att boosta din konverteringsgrad på din webbplats eller e-handel

bild som visar stapeldiagram på en datorskärm

Hur man ska driva just sin egen e-handel eller webbplats mot bästa möjliga försäljning och vinst är inte helt enkelt. Parametrarna att skruva på är många och konkurrensen är stenhård.

Konverteringsgraden är en viktig faktor för att mäta hur många besökare som faktiskt gör en köptransaktion. Det är viktigt att mäta och övervaka den regelbundet för att identifiera styrkor och svagheter på webbplatsen och vidta åtgärder för att förbättra den. Genom att analysera och optimera olika faktorer som påverkar konverteringsgraden kan man effektivisera sin webbplats eller e-handel och öka framgången i att omvandla besökare till kunder eller leads.

Här kommer några tips för hur du kan förbättra konverteringsgraden på din webbplats eller e-handel:

1. Optimering av användarupplevelsen

En av de viktigaste faktorerna som påverkar konverteringsgraden är användarupplevelsen. En dålig användarupplevelse kan leda till att besökare snabbt lämnar webbplatsen och går vidare till en annan. Undersök så att din webbplats har en god användarupplevelse för de skärmar som dina målgrupper använder. Grotta ner dig i kvalitativ och kvantitativ data och formulera teser.

Det finns många olika sätt att förbättra upplevelsen för era användare. Först och främst bör du se till så att det är lätt att hitta information på webbplatsen genom en tydlig och enkel navigering tillsammans med en sökfunktion. Se också över innehållet så att ni har tydliga rubriker, lättlästa texter och meningsfulla bilder.

Att webbplatsen har snabba laddningstider är också en viktig aspekt, eftersom en långsam webbplats bidrar till frustration hos användarna. För att snabbt se var din webbplats står kan du testa den i Lighthouse.

Det finns många fler aspekter att ta hänsyn till för att uppnå en bra användarupplevelse, under UX & design kan du läsa mer om detta.

2. Optimering av produktbilder och beskrivningar

Produktbilder och beskrivningar är avgörande för att öka försäljningen på en e-handel. Se till att produktbilderna är högkvalitativa, tydliga och visar produkten från olika vinklar. Produkterna ska också ha en detaljerad beskrivning som innehåller all information som kunderna behöver för att fatta ett beslut. Beskriv inte bara om själva produkten, utan även om ev brister eller garanti. Allt som kan få kunden att känna sig så trygg.

3. Tydliga Call-to-Actions (CTAs)

Call-to-Actions (CTAs) är knappar eller länkar som uppmuntrar besökare att utföra en önskad handling, som att köpa en produkt eller prenumerera på ett nyhetsbrev. För att öka konverteringsgraden är det viktigt att ha tydliga CTAs på alla relevanta sidor. Använd en tydlig och uppmanande text som talar direkt till besökaren.

4. Förenkla betalningsprocessen

En annan faktor som kan påverka konverteringsgraden vid försäljning är betalningsprocessen. Se till att betalningsprocessen är så enkel som möjligt för kunden. Erbjud flera betalningsalternativ, tex kortbetalning, swish och faktura, så att kunderna kan välja vad som passar dem bäst. Se också till att kunderna kan lita på att betalningen är säker och skyddad.

5. Social proof och rekommendationer

Social proof och rekommendationer kan också öka konverteringsgraden. Visa kundrecensioner och betyg på produkterna och se till att det är enkelt för dina kunder att lämna en recension. Dela också rekommendationer från influencers eller kändisar som kan påverka kunderna att köpa produkten.

6. A/B-testning

A/B-testning är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida för att se vilken som presterar bättre. Genom att testa olika variationer av en sida kan man identifiera de förbättringar som har störst effekt på konverteringsgraden. Testa olika variationer av produktbilder, beskrivningar, CTAs, och navigering för att se vilka som presterar bäst. Optimizely är ett av de bästa verktygen på marknaden för att A/B-testa webben.

Vill du också sälja mer och öka konverteringsgraden?

Epinova kan hjälpa dig att analysera, designa och optimera din webbplats eller e-handel så att du kan öka din konverteringsgrad och därmed öka värdet av den. Vi har stor erfarenhet och experter inom området. Kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig!

FAKTA: Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgrad, även kallat konverteringsfrekvens, är ett mått som används för att mäta andelen besökare på en webbplats eller i en e-handel som utför en önskad handling i förhållande till det totala antalet besökare. Den önskade handlingen kan variera beroende på målet med webbplatsen eller e-handeln, till exempel att göra ett köp, fylla i ett formulär, prenumerera på nyhetsbrev eller ladda ner en fil.