Epinova DXP Deployment Extension - för snabbare driftsättningar

Då fler webbplatser numera driftsätts i molnet med Optimizelys (Episervers) molntjänst Optimizely DXP, har Epinova tagit fram en modul för att helautomatisera driftsättning från testmiljö ända ut till produktionsmiljön. Detta ger både säkrare och snabbare produktionssättningar.​

Utvecklingsteam kan själva driftsätta mot produktionsmiljö utan inväntan från hostingleverantör, vilket möjliggör flera driftsättningar per dag och innebär ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Risken för fel minimeras också.​

Epinova DXP Deployment Extention är modul baserad på Azure Devops som är kopplad mot Optimizelys (Episervers) inbyggda Deployment API. ​​​

Epinova DXP Deployment Extension

  • Ser till att du alltid har uppdaterat och relevant innehåll ifrån produktion i dina test- och stage-miljöer.
  • Ger möjligheter för utvecklarna att enkelt hämta hem senaste databasen, filer och loggar för utveckling och felsökning.
Vill du lära dig mer?
Data flyttas mellan miljöer


Du kan dessutom ta bort känslig data i en miljö

Vi har även tagit fram en open source modul som gör att man kan anpassa innehållet (content) efter att en innehållssynk genomförts. Man kan både ändra konfiguration eller inställningar, men också ta bort känsligt innehåll som inte bör vara tillgängligt i alla miljöer, till exempel persondata i en testmiljö som kanske inte alla ska ha rätt att se som jobbar i testmiljön med hänsyn till GDPR.

Detaljer kring hur denna modul fungerar rent tekniskt kan du läsa om i vår bloggpost.

Intresserad av våra tjänster?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  • Martin Holmberg

    Martin Holmberg

    Chief Sales Officer | Försäljningschef