Vi hjälper dig med uppgradering till Optimzely CMS 12 och Commerce 14

Många organisationer älskar Optimizely (fd Episever) men brottas med nöten att man fortfarande har den gamla generationen av Optimizely (CMS 11 och/eller Commerce 13) och hur man ska ta sig vidare?

Kvinna vid dator med knäppta händer

För att få en bättre förståelse, minska osäkerheten och få bättre koll på risker med en uppgradering till den senaste versionen av Optimizely (version 12 för CMS och 14 för Commerce) så har Epinova skapat två paket för att hjälpa dig med vägvalet och för att göra själva uppgraderingen - smart va!

Vägvals-paket till senaste versionen av Optimizely

För ett fast pris ger vi dig en god förståelse för komplexiteten i en uppgradering för just din lösning med en lista över riskområden och med en grov uppskattning av tid och kostnad av vad en uppgradering skulle innebära och hur den ska gå till.

Vi genomför:

  • En granskning av er källkod för att få en förståelse för den övergripande kvaliteten samt komplexiteten i lösningen.
  • En granskning av de tredjepartspaket och integrationer som ni har för att se om det finns områden som behöver ytterligare arbete för att uppgradera eller ersätta.
  • En tids- och kostnadsuppskattning på hög nivå av ett uppgraderingsprojekt
  • En tidsplan med åtgärder för en uppgradering och metod hur det hela ska gå till.
  • Ni får en rapport av lösningsgranskningen som vi även går igenom på ett möte så att ni får chans att ställa frågor.
  • Utifrån ert nuläge så kan vi också erbjuda ett lyft till en ny plattform baserad på Epinovas Optimizely-ramverk, vilket kan vara aktuellt om lösningen har mycket teknisk skuld. Detta är någonting som vi ger er olika alternativ för efter att vi har granskat er nuvarande lösning.

Uppgraderings-paket

När vi har gjort en lösnignsgranskning så kan vi erbjuda en uppgradering utifrån den tids och kostnadsplan som vi har tagit fram i steg 1. Epinova har tagit fram ett uppgraderingsverktyg som gör att tiden för uppgraderingen minskar jämfört med om man gör allt manuellt vilket vi använder i våra uppgraderingsprojekt. Här utgår vi från estimaten och med en kostnadsmodell med delad risk ifall projektet visar sig ta mer tid än estimerat för att minska er risk som kund samt att Epinova ska ha ett tydligt incitament att inte dra över i tid och kostnader. 

Vi har erfarenhet av många projekt, både stora och små, där vi antingen har uppgraderat lösningen alternativt där vi skrivit om lösningar allt utifrån förutsättningarna, vilket gör att risken för ett sådant projekt minskar.

Vi genomför:

  • En projektplan och budget utifrån den väg som ni som kund väljer utifrån våra rekommenderade alternativ.
  • Vi utvecklar den nya/uppgraderade lösningen parallellt med att er befingliga lösning fortsätter att användas.
  • Vi hjälper er med driftsättning för att ersätta den befintliga lösningen och tar då även över förvaltning av lösningen (såvida ni inte önskar att vi inte gör detta)

Vi berättar gärna mer!

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.