Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Att förstå EU:s tillgänglighetsdirektiv (EAA)

Av Linus Ekström Lästid: 1 minut

I en alltmer digital värld är det inte bara en fråga om efterlevnad av lagstiftningen utan också en moralisk skyldighet och en konkurrensfördel att se till att produkter och tjänster är tillgängliga för alla individer, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det europeiska tillgänglighetsdirektivet 2025 (EAA) är ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande samhälle. Här är vad du behöver veta om denna banbrytande lagstiftning.

Vad är det europeiska tillgänglighetsdirektivet 2025 ?

European Accessibility Act (EAA) är ett direktiv från Europeiska unionen som syftar till att harmonisera tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster mellan medlemsstaterna. Syftet med direktivet är att undanröja hinder på EU:s inre marknad som uppstår på grund av olika nationella lagar. Lagen förväntas gynna företag, personer med funktionsnedsättning och äldre genom att förtydliga befintliga tillgänglighetsskyldigheter i EU-lagstiftningen.

Du kan läsa mer om hur tillgänglighet gynnar företag när det gäller tillväxt, lojalitet och förbättrad SEO i vårt blogginlägg Hur tillgänglighet driver tillväxt och affärsvärde

Direktivets huvudpunkter

Lagstiftningen träder i kraft den 28 juni 2025 och kommer att gälla för ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive:

 • Datorer och operativsystem
 • Betalterminaler och självbetjäningsautomater som bankomater och biljettautomater
 • Smartphones och telekommunikationsutrustning
 • Digitala TV-tjänster och läsplattor
 • Telefonitjänster och audiovisuella medietjänster
 • Delar av transporttjänster som webbplatser, mobila tjänster, elektroniska biljetter och information
 • Banktjänster för konsumenter, e-böcker och e-handel
 • Nödsamtalstjänster till det gemensamma europeiska numret 112

Lagen gäller inte förinspelade medier som publicerats före den 28 juni 2025, webbkartor om väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt sätt, innehåll som inte uppdateras efter detta datum och tjänster som tillhandahålls av mikroföretag.

Påverkan på produkter och tjänster

Produkterna måste utformas för att maximera användbarheten för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med detaljerade regler om information, användargränssnitt, funktionsdesign, supporttjänster och förpackningar. Tjänsterna måste tillhandahålla tillgänglig information om sina funktioner och faciliteter, göra webbplatser och mobila enheter lättillgängliga och tillämpa metoder för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Vilka företag och organisationer berörs?

EAA påverkar företag som är baserade i EU eller företag som riktar sig till EU-marknaden. Efterlevnad av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) är avgörande för webbaserade företag. Dessa är tex;

 • Nyhetstjänster (t.ex. nyhetswebbplatser)
 • Försäljning (böcker, finansiella tjänster, resetjänster etc.)
 • Reklam
 • Professionella tjänster (advokater, läkare, fastighetsmäklare)
 • Underhållningstjänster
 • Grundläggande förmedlingstjänster (tillgång till internet, överföring och värdskap för information)
 • Gratis tjänster som finansieras av reklam, sponsring etc.

Mikroföretag påverkas inte

Mikroföretag har definierats som: "ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och som har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro.". Men även om du passar in i den här kategorin bör du planera för framtiden, särskilt om du planerar att växa ditt företag.

Slutsats

European Accessibility Act 2025 är ett framåtblickande initiativ som lovar att göra den digitala världen mer tillgänglig för alla. Genom att fastställa en enda uppsättning regler för tillgänglighet hjälper EU inte bara personer med funktionsnedsättning utan skapar också tydlighet och konsekvens för företag som är verksamma inom EU:s gränser. När vi närmar oss implementeringsdatumet är det avgörande för företag att förstå och förbereda sig för de förändringar som EAA kommer att medföra.

För mer detaljerad information om den europeiska rättsakten om tillgänglighet 2025 kan du läsa den officiella EUR-Lex-sammanfattningen [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l24204] eller den omfattande vägledningen från Forbes.

Vi vill gärna höra vad du tycker om inlägget

Linus Ekström

Linus Ekström

VD | Solution Architect | OMVP

Läs alla blogginlägg av Linus Ekström