Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Epinova Bloggen

Utforska vår uppskattade kunskapsblogg

På Epinova arbetar personer med expertis inom olika områden, alla med olika bakgrund, som gärna delar med sig av sina erfarenheter och kunskap. Häng med och lär dig nya saker i Epinova-bloggen som uppdateras kontinuerligt!

Två personer som arbetar i kontorsmiljö

Att förstå EU:s tillgänglighetsdirektiv (EAA)

I en alltmer digital värld är det inte bara en fråga om efterlevnad av lagstiftningen utan också en moralisk skyldighet och en konkurrensfördel att se till att produkter och tjänster är tillgängliga för alla individer. Det europeiska tillgänglighetsdirektivet 2025 (EAA) är ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande samhälle. Här är vad du behöver veta om denna banbrytande lagstiftning.

Publicerad av Linus Ekström
Data flows between different environment

Automatic synchronization of content between Episerver environments

With a continuous delivery process with frequent releases, it’s important to be able to work with up to date content so that your different environments are as like each other as they can be. At Epinova we’ve seen how this – when not being automated – can lead to a lot of wasted time as well as bugs not being caught early in the process (when they have low effect and cost).

Publicerad av Linus Ekström

Epinova supporting Open Source

Building top notch solutions today requires a high level of reusability to quickly be able to deliver a solution that caters for today’s customer demands for web sites and e-commerce solutions. To do this we at Epinova try to package our best practices as much as possible to be able to quickly get started with new solutions using best practice – but also to be able to keep our long list of customer solutions up to date. We believe in a healthy eco system where with sharing and we've therefore decided to put more efforts into supporting open source.

Publicerad av Linus Ekström