En snabb och användarvänlig webb - nya episerver.com

Gartner har utnämnt Episerver som utmanare inom DXC, e-handel och personliasering. Nu är nya webben lanserad!

Episervers nya hemsida

Utmaningen

Episerver är en marknadsledande leverantör av digitala plattformar för webbplatser, intranät och e-handel. Bolaget grundades 1994 och har idag mer än 8000 kunder, 900 partners och kontor i USA, Sverige och norden, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Sydafrika, Australien och Singapore.

Episerver hade ett flertal webbplatser för kunder, partners och utvecklare. Webbplatserna har byggts på under lång tid och var i stort separata både vad gäller look and feel liksom rent tekniskt. Det fanns en partnerportal med egen inloggning, en publik kundwebb där man marknadsför sina produkter och tjänster, samt ett community för utvecklare. Till detta fanns en rad bakomliggande system med integrationer till exempel till CRM-system och utbildningsystem.

Episerver ville göra en större förnyelse av kundupplevelsen så att man bättre kan möta behoven hos sina målgrupper och även nå ut till nya kunder på nya marknader. Man ville också satsa på mer självservice för ett växande partnernätverk världen över. Stort fokus har också varit att förenkla arbetet för den decentraliserade redaktörsorganisationen.

Den nya lösningen

Målet för projektet har varit att ta fram en ny modern, snabb och användarvänlig webbplats. Med den nya lösningen kan Episerver nå nya målgrupper världen över. Med en tydlig SEO-strategi och den egna produkten för innehållsrekomendationer ges besökaren en personaliserad upplevelse som är lätt att hitta till. Målsättningen har varit att ha mindre men mer relevant innehåll för besökarna.

Den nya webbplatsen är integrerad med varumärkeslösningen Frontify som även används som DAM-lösning. Genom DAM-systemet blir bilder tillgängliga för hela organisationen – inte bara för webben, utan bilder kan användas i all typ av kommunikation. Epinovas modul för responsiva bilder används också, vilket gör det enklare för redaktörerna och bilder presenteras automatisk på rätt sätt i olika enheter. Detta bidrar också till att snabba upp webbplatsen. Episerver Search & Navigation används som sökmotor och det CDN som är inkluderat i Episerver DXP används för att göra webbplatsen både snabb och tillgänglig över hela världen.

Planen framåt

Den nya lösningen som baseras på senaste versionen av Episerver kommer nu att rullas ut på fler marknader och flera språk. Integration av applikationer och e-handel för Episervers utbildningar ligger också i planen framåt.

Epinovas roll

Epinova har stått för den tekniska implementationen samt projektledning och rådgivning. Epinova har även ansvarat för arkitektur och en väl utbyggd taxonomi, samt prestanda och optimering. Arbetet har bedrivits agilt i nära samarbete med marknadsavdelningen och beställaren hos kunden.

Teknik:
• Episerver DXP
• Episerver Search & Navigation
• Episerver Content Recommendations powered by Idio
• Frontify
• Epinova Responsive images
• Azure DevOps
• Episerver DXP CDN

Epinovas engagemang har varit fantastiskt, och deras tekniska kunnande och expertis om Episerver som plattform har varit ovärderligt för oss i detta projekt som syftar till att belysa styrkan i Episerver DXP.

Adam Blomberg
Director, Customer Experience Excellence, Episerver

Adam Blomberg, episerver episervers nya hemsida

Vill du få hjälp att ta fram en modern och användarvänlig webbplats?

Vi kan hjälpa till med allt från stora komplexa webblösningar med flera språk och marknader, integrationer och decentraliserad redaktörsorganisation, till mindre webbplatser som har andra behov och förutsättningar. Hör av dig så tar vi ett första möte där du får berätta vad du har för tankar och behov och vi kan berätta hur det är att jobba med oss.

Linus Ekström

Linus Ekström CEO, Arkitekt & EMVP

Martin Holmberg

Martin Holmberg CSO - Försäljningschef