Intern kommunikation för 240 bolag - Indutrade Portal

Med personaliserat innehåll, community och interaktivitet, e-learning och mycket mer stödjer den interna portalen affärsmålen inom koncernen.

Indutrade Portal - intern kommunikationskanal

Bakgrund

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som består av över 200 företag i ett 30-tal länder i främst norra Europa. Bolagen inom Indutradekoncernen utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Indutrade omsätter drygt 18 miljarder kronor, har 7 500 anställda och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Indutrade arbetar efter en decentraliserad affärsmodell vilket innebär att bolagen inom koncernen behåller sin ursprungliga identitet med eget namn, kultur och egen ledning. Det innebär också att det inte finns någon gemensam IT-struktur inom koncernen, inte heller någon koncernövergripande kontaktyta för bolagen att kontakta varandra eller dela information. Hösten 2018 togs en första version av en koncerngemensam kommunikationsplattform fram - Indutrade Portal – vars syfte var att möjliggöra och främja kunskapsdelning och informationsspridning inom koncernen.

Tjänster som vi har levererat

Intranät

Vi har lång erfarenhet av att ta fram användarvänliga intranät som stödjer behoven på intern kommunikation och kunskapsdelning. Lägg därtill en bra Sökfunktion och ditt intranätet blir en användarupplevelse i toppklass.

Förvaltning och support

Vi vill att din lösning ska fungera optimalt och stödja dina behov, även efter lanseringen. Ett förvaltningsavtal med oss ​​garanterar dig ett stöd i toppklass.

Se mer av de tjänster vi tillhandahåller

Uppdraget

Sommaren 2019 fick Epinova förtroendet att ta över utvecklingen av Indutrade Portal med fokus på användarvänlighet, personalisering och kompetensutveckling. Indutrade Portal har idag automatiska notifieringar, community-funktionalitet med diskussionsforum, rörlig media och förbättrad bildhantering.

En annan viktig del som tagits fram är visualisering av data och nyckeltal, förbättrad sökfunktionalitet och integration av LMS-system (e-learning) samt omvärldsbevakning. Som del av uppdraget har Epinova också arbetat med kontinuerligt stöd och rådgivning, förbättrade processer och ett aktivt redaktörsstöd.

Teknik

  • Episerver DXP
  • Episerver Find
  • Epinova Responsive images
  • Azure DevOps
  • Personaliserat notifikationsflöde

Epinovs roll

Epinova har ansvarat för projektledning och rådgivning, utveckling och anpassning i Episerver samt utbildning och internt stöd. Arbetet bedrivs agilt och i nära samarbete med beställare och verksamhet.

Epinova möter oss som kund med stort engagemang, kompetens och rådgivning.

De månar om att lära känna oss som kund och att förstå vår digitala strategi, lyssnar lyhört på våra behov för att ta fram lösningar som uppfyller våra förväntningar. 

        Maria Strand, ansvarig Indutrade Portal

Maria Strand, ansvarig Indutrade Portal Indutrade Portal

Vill du också ha hjälp med ditt intranät?

Vill du ha råd och tips om hur du kan förbättra det intranät du har, eller funderar du på att bygga ett nytt - vi hjälper dig gärna!

Annika Jansson

Annika Jansson COO, Rekrytering, Marknad, Projektledning/rådgivning

Martin Holmberg

Martin Holmberg CSO - Försäljningschef