Indutrade Portal - möjliggör kommunikation för 240 bolag

Indutrade Portal innehåller personaliserat innehåll, interaktivitet, community, e-learning och mycket mer och stödjer de övergripande affärsmålen inom koncernen.

Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som består av över 240 företag i ett 30-tal länder i främst norra Europa. Bolagen inom Indutrade-koncernen utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Indutrade omsätter drygt 18 miljarder kronor, har 7 500 anställda och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Det här säger vår kund

Epinova möter oss som kund med stort engagemang, kompetens och rådgivning. Epinova månar om att lära känna oss som kund och att förstå vår digitala strategi, lyssnar lyhört på våra behov för att ta fram lösningar som uppfyller våra förväntningar. 

Maria Strand, ansvarig för Indutrade Portal

Vill du veta mer?
Maria Strand, ansvarig för portalen hos Indutrade

 

Indutrade arbetar efter en decentraliserad affärsmodell vilket innebär att bolagen inom koncernen behåller sin ursprungliga identitet med eget namn, kultur och egen ledning. Det innebär också att det inte finns någon gemensam IT-struktur inom koncernen, inte heller någon koncernövergripande kontaktyta för bolagen att kontakta varandra eller dela information.

Hösten 2018 togs en första version av en koncerngemensam kommunikationsplattform fram - Indutrade Portal – vars syfte var att möjliggöra och främja kunskapsdelning och informationsspridning inom koncernen.

Uppdraget

Sommaren 2019 fick Epinova förtroendet att ta över utvecklingen av Indutrade Portal med fokus på användarvänlighet, personalisering och kompetensutveckling.

Indutrade Portal har idag automatiska notifieringar, community-funktionalitet med diskussionsforum, rörlig media och förbättrad bildhantering.

Fokus för portalen är

  • Användarvänlighet
  • Personalisering
  • Kompetensutveckling
Indutrade portal visas på en laptop


En annan viktig del som tagits fram är visualisering av data och nyckeltal, förbättrad sökfunktionalitet och integration av LMS-system (e-learning) samt omvärldsbevakning. Som del av uppdraget har Epinova också arbetat med kontinuerligt stöd och rådgivning, förbättrade processer och ett aktivt redaktörsstöd.

Teknik

  • Episerver DXP
  • Episerver Find
  • Epinova Responsive imagages
  • Azure DevOps
  • Personaliserat notifikationsflöde

Epinovs roll

Epinova har ansvarat för projektledning och rådgivning, utveckling och anpassning i Episerver samt utbildning och internt stöd. Arbetet bedrivs agilt och i nära samarbete med beställareoch verksamhet.

Vill du ha en demo - kontakta oss!

Vill du ha en demo av Epinova Boilerplate eller någon annan av våra återanvändbara komponenter? Eller har du problem med er befintliga lösning, eller står du inför starten av ett nytt projekt - hör av dig till Martin!

Martin Holmberg

Martin Holmberg Chief Sales Officer | Försäljningschef