Thon hotels ville förnya branschen

Även om Thon Hotels hade en solid marknadsandel på online-bokningar, kände man att både webbplatsen och branschen hade stagnerat.

Hotellrum från Thon Hotels Linne

Bakgrund

Det finns en stark konkurrens om att vara först med den bästa tekniken inom hotellbranschen. Även om Thon Hotels hade en solid marknadsandel i bokning online, kände de att både webbplatsen och branschen hade stagnerat. De visste att om de fokuserade på ny teknik och nya lösningar skulle det uppstå möjligheter som kunde uppfylla webbplatsens framtida mål. Därför var det dags att uppdatera den digitala strategin, det visuella konceptet och den tekniska plattformen.

En stor del av projektets utmaning var att utveckla i tillräckligt hög takt eftersom det handlade om att förnya en lösning som alltid måste vara funktionell och levereras inom ramen för hotellkärnsystemet som låg i botten. Allt måste hända samtidigt. Det är en affärskritisk lösning som krävde ett agilt team och en skicklig produktägare.

Tjänster som vi har levererat

Webbplats

Epinova är ledande i norden på webblösningar baserat på Episerver. Vi hjälper våra kunder att bygga både externa webbplatser och e-tjänster av högsta kvalitet.

Se fler av de tjänster vi tillhandahåller

Lösningen

2016 började arbetet på Thon Hotels. Teamet bestämde sig för att bryta upp den befintliga monoliten och skapa en gemensam plattform för webb och app. Dessutom inrättades mikrotjänster, där mycket av arbetet handlade om att hitta rätt sätt att gruppera funktionaliteten. Gränssnittet för externa partners - till exempel operatörerna som säljer hotellrum - var en kanal in till en gemensam teknisk plattform i bakgrunden.

Teamet bestod av ett antal utvecklare från Epinova som arbetade nära med produktägare från Thon Hotels, samt kollegor från våra systerföretag Novanet (.Net-utvecklare) och Northern Beat (Design/UX). Det var viktigt att ha ett agilt team som bestod av frontend, backend, interaktionsdesigners, testledare, projektledare och en produktägare. För att arbeta så nära som möjligt med projektet var de flesta i teamet hos Thon Hotels 2-3 dagar i veckan.

En bra kommunikation och ett praktiskt tillvägagångssätt från alla i teamet har varit framgångsfaktorer för projektet. Samarbetet med Thon Hotels är en spännande och kontinuerlig resa, och vi ser fram emot fortsättningen.

På Thon Hotels har vi valt en mikrotjänststruktur, där vi har en mikrotjänst för att skicka SMS, en för att göra bokningar, en för att betala, och så vidare.

Tore Wiik Gjerdrum, senior backend-utvecklare på Epinova

Vill du också ha nästa generations webbplats?

Låt oss bygga något tillsammans!

Linus Ekström

Linus Ekström CEO, Arkitekt & EMVP

Martin Holmberg

Martin Holmberg CSO - Försäljningschef